Projekt „Przechowywanie mleka ludzkiego w stanie niezamrożonym pod zwiększonym ciśnieniem w temperaturze poniżej 0°C - nowa metoda utrwalania" korzysta z dofinansowania o wartości 869 200 PLN otrzymanego od Islandii, Liechtensteinu i Norwegii w ramach funduszy EOG i funduszy norweskich.

Czas realizacji: 1.02.2022 – 31.01.2024