Polskie Towarzystwo Technologów Żywności jest ogólnokrajową organizacją pożytku publicznego, która związana jest przede wszystkim z uczelniami, na których prowadzi się działalność dydaktyczną i badawczą związaną z naukami o żywności i żywieniu. Towarzystwo działa od 1990 roku. Jednym z inicjatorów założenia Towarzystwa był profesor Zdzisław E. Sikorski, wieloletni kierownik Katedry Chemii, Technologii i Biotechnologii Żywności Wydziału Chemicznego PG. Historia działalności PTTŻ została przedstawiona w publikacji pt. 25 lat Polskiego Towarzystwa Technologów Żywności”, która powstała pod redakcją prof. Janusza Czapskiego i prof. Agnieszki Kity.

Siedziba Zarządu Głównego PTTŻ znajduje się na terenie Wydziału Technologii Żywności Szkoły Głównej Gospodarstwa Wiejskiego https://pttz.org/pl/kontakt.html

Oddział Gdański PTTŻ zrzesza członków z Wydziału Chemicznego PG, Uniwersytetu Morskiego, Gdańskiego Uniwersytetu Medycznego, Morskiego Instytutu Rybackiego oraz przedstawicieli przemysłu.

Siedzibą Oddziału jest Politechnika Gdańska, Katedra Chemii, Technologii i Biotechnologii Żywności na Wydziale Chemicznym.