Zarząd Oddziału | Wydział Chemiczny Politechniki Gdańskiej

Treść strony

Zarząd Oddziału

Zarząd Oddziału Gdańskiego PTTŻ podczas kadencji w latach 2022-2025

Przewodnicząca:

dr hab. inż. Edyta Malinowska-Pańczyk (PG, KChTBŻ)

V-ce Przewodnicząca:

dr hab. inż. Dorota Martysiak-Żurowska (PG, KChTBŻ)

Sekretarz:

dr hab. inż. Magdalena Skotnicka (GUMED, KŻK)

Skarbnik:

dr inż. Paweł Filipkowski (PG, KChTBŻ)

Członek zarządu:

dr inż. Agata Sommer (PG, KChTBŻ)

Członek zarządu:

dr inż. Karol Parchem (PG, KChTBŻ)

Członek zarządu:

dr inż. Jadwiga Stankiewicz (UM, WZNJ)

Komisja Rewizyjna Oddziału Gdańskiego podczas kadencji w latach 2022-2025

Przewodnicząca:

dr inż. Ewa Stasiuk (UM, WZNJ)

Członek:

dr hab. inż. Barbara Kusznierewicz (PG, KChTBŻ)

Członek:

dr inż. Olga Szulecka (UM, WZNJ)