Szkolenia realizowane w Katedrze Chemii, Technologii i Biotechnologii Żywności: