Seria książek wydanych przy współpracy z amerykańskim wydawnictwem CRC

4th Edition
Chemical and Functional Properties of Food Components

H. Staroszczyk, Z.E. Sikorski

CRC Press

Boca Raton, Florida, USA, 2023

Toxins and Other Harmful Compounds in Foods

A. Witczak and Z.E. Sikorski 

CRC Press

Boca Raton, Florida, USA, 2017 

2nd Edition
Chemical, Biological, and Functional Aspects of Food Lipids

Z.E. Sikorski, A. Kołakowska

CRC Press

Boca Raton, Florida, USA, 2011

3rd Edition
Chemical and Functional Properties of Food Components

Z.E. Sikorski

CRC Press

Boca Raton, Florida, USA, 2007

Toxins in Food

W. Dąbrowski, Z.E. Sikorski

CRC Press

Boca Raton, Florida, USA, 2004

Chemical and Functional Properties of Food Lipids

Z.E. Sikorski, Anna Kołakowska

CRC Press

Boca Raton, Florida, USA, 2003

2nd Edition
Chemical and Functional Properties of Food Components

Z.E. Sikorski

CRC Press

Boca Raton, Florida, USA, 2002

Chemical & Functional Properties of Food Proteins

Z.E. Sikorski

CRC Press

Boca Raton, Florida, USA, 2001

Seafood: Resources, Nutritional Composition, and Preservation

Z.E. Sikorski

CRC Press

Boca Raton, Florida, USA, 1990

Książki z zakresu chemii i technologii żywności

Szkodliwe substancje w żywności. Pochodzenie, działanie, zagrożenia zdrowotne

A. Witczak. Z.E. Sikorski 

Wydawnictwo PWN

Warszawa, 2020

Chemia żywności

Tom 1. Główne składniki żywności

Z.E. Sikorski, H. Staroszczyk

Wydawnictwo PWN

Warszawa, 2017

Chemia żywności

Tom 2. Biologiczne właściwości składników żywności

Z.E. Sikorski, H. Staroszczyk

Wydawnictwo PWN

Warszawa, 2017

Chemia żywności

Tom 1. Główne składniki żywności

Z.E. Sikorski, H. Staroszczyk

Wydawnictwo PWN

Warszawa, 2013

Chemia żywności

Tom 2. Biologiczne właściwości składników żywności

Z.E. Sikorski, H. Staroszczyk

Wydawnictwo PWN

Warszawa, 2013

Ryby i bezkręgowce morskie. Pozyskiwanie, właściwości i przetwarzanie

Z.E. Sikorski

Wydawnictwa Naukowo-Techniczne

Warszawa, 2003

Wydanie 3
Chemia żywności. Skład, przemiany i właściwości żywności

Z.E. Sikorski

Wydawnictwa Naukowo-Techniczne

Warszawa, 2000

Wydanie 4
Chemia żywności. Skład, przemiany i właściwości żywności

Z.E. Sikorski

Wydawnictwa Naukowo-Techniczne

Warszawa, 2002

Chemical and Functional Properties of Food Components

Z.E. Sikorski

Technomic

Lancaster-Basel, 1997

Chemia żywności

Tom 1. Składniki żywności

Z.E. Sikorski

Wydawnictwo PWN

Warszawa, 2007

Chemia żywności

Tom 2. Sacharydy, lipidy, białka

Z.E. Sikorski,

Wydawnictwo PWN

Warszawa, 2007

Chemia żywności

Tom 3. Odżywcze i zdrowotne właściwości składników żywności

Z.E. Sikorski

Wydawnictwo PWN

Warszawa, 2007

Chemia żywności

Tom 1. Składniki żywności

Z.E. Sikorski

Wydawnictwo PWN

Warszawa, 2012

Chemia żywności

Tom 2. Sacharydy, lipidy, białka

Z.E. Sikorski,

Wydawnictwo PWN

Warszawa, 2012

Chemia żywności

Tom 3. Odżywcze i zdrowotne właściwości składników żywności

Z.E. Sikorski

Wydawnictwo PWN

Warszawa, 2012

Chemiczne i funkcjonalne właściwości składników żywności

Z.E. Sikorski

Wydawnictwa Naukowo-Techniczne

Warszawa, 1994

Wydanie 2
Chemiczne i funkcjonalne właściwości składników żywności

Z.E. Sikorski

Wydawnictwa Naukowo-Techniczne

Warszawa, 1996

Seafood Proteins

Z.E. Sikorski, B.S. Pan, and F. Shahidi

Chapman & Hall

New York and London, 1994

Morskie surowce żywnościowe

Z.E. Sikorski

Wydawnictwa Naukowo-Techniczne

Warszawa, 1992

Tecnologia de los productos del mar: Recursos, composición nutritiva y conservación

Z.E. Sikorski

Editorial Acribia

Zaragossa, Spain 1994

Chemia żywności

Z.E. Sikorski, B. Drozdowski, B. Samotus, M. Pałasiński

Wydawnictwo PWN

Warszawa, 1988

Technologia chłodniczego utrwalania morskich surowców żywnościowych

P. Bykowski, Z. E. Sikorski, H. Zimińska

Wydawnictwo Morskie

Gdańsk, 1973

Technologia żywności pochodzenia morskiego

Z.E. Sikorski

Wydawnictwa Naukowo-Techniczne

Warszawa, 1971

Zarys technologii żywności pochodzenia morskiego

Z.E. Sikorski

Wydawnictwo Przemysłu Lekkiego i Spożywczego

Warszawa, 1967

Chromatografia gazowa w analizie żywności

Z.E. Sikorski

Wydawnictwo Przemysłu Lekkiego i Spożywczego

Warszawa, 1964

Chromatografia gazowa

Z.E. Sikorski

Wydawnictwa Naukowo-Techniczne

Warszawa, 1962