Katedra Chemii, Technologii i Biotechnologii Żywności

Wydział Chemiczny
Politechnika Gdańska
ul. G. Narutowicza 11/12
80-233 Gdańsk


Kierownik

dr hab. inż Hanna Staroszczyk prof. nadzw. PG

Budynek B Wydziału Chemicznego (budynek 7), pokój 210

Tel. +48 58 347 12 46

mail: hanna.staroszczyk@pg.edu.pl

Sekretariat

mgr inż. Judyta Kosińska

Budynek B Wydziału Chemicznego (budynek 7), pokój 213

Tel. +48 58 347 12 46

mail: judkosin@pg.edu.pl