Kurs inspektora ochrony katodowej | Wydział Chemiczny Politechniki Gdańskiej

Treść strony

Kurs inspektora ochrony katodowej

Inspektor w zakresie ochrony katodowej (UDT)

Wydział Chemiczny Politechniki Gdańskiej został uznany przez Ministerstwo Infrastruktury i Rozwoju jako MORSKA JEDNOSTKA EDUKACYJNA - certyfikat nr 2/2019  (załącznik do certyfikatu) mająca uprawnienia do szkolenia w zakresie inspekcji powłok malarskich i inspekcji ochrony katodowej. Aktualnie funkcję nadzorującą pełni Ministerstwo Gospodarki Morskiej i Żeglugi Śródlądowej.

Katedra posiada poświadczenia Urzędu Dozoru Technicznego jako ośrodek szkoleniowy w zakresie kursów personelu ochrony katodowej stosowanej w sektorze konstrukcji metalowych podziemnych lub zanurzonych oraz ośrodek egzaminacyjny w tym samym zakresie.

Kursy odbywają się dwa razy w roku, trwają 2 tygodnie (50 godz. szkolenia) i po pozytywnie zdanym egzaminie teoretycznym i praktycznym uczestnicy otrzymują certyfikat Inspektora ochrony katodowej - poziom 1 lub 2.

Dalsze informacje można znaleźć na tej stronie.