Obóz naukowy 2023 | Wydział Chemiczny Politechniki Gdańskiej

Treść strony

Aktualności

Data dodania: 2023-07-29

Obóz naukowy 2023

Zachód słońca we Władysławowie

Lipiec w Naukowym Kole Chemików to czas kiedy co roku organizujemy obozy naukowe we Władysławowie w ramach współpracy z Nadmorskim Parkiem Krajobrazowym.

W trakcie wyjazdu uczymy się pracy w terenie, którą łączymy z wykonaniem podstawowych analiz fizykochemicznych wód powierzchniowych pobranych z terenów i otuliny NPK.

Podczas pracy wykorzystujemy miernik Elmetron do pomiarów przewodności, temperatury, pH oraz zawartość tlenu w badanych próbkach wód. Analizy chemiczne prowadzimy przy wykorzystaniu metod spektrofotometrycznych. 

Przy okazji obozu, oprócz nauki staramy się także zintegrować i nie omijać pięknych zachodów słońca.

35 wyświetleń