Chemia bez granic | Wydział Chemiczny Politechniki Gdańskiej

Treść strony

Chemia bez granic

Projekt „Chemia bez granic” — edycja 10.
Rok akademicki 2023/24

Informacje podstawowe

Projekt „Chemia bez granic” to cykl zajęć laboratoryjnych, podczas których uczniowie szkół średnich mogą samodzielnie przeprowadzać doświadczenia chemiczne. Zajęcia, prowadzone przez studentów z naszego Koła, odbywają się pod opieką nauczyciela akademickiego na Wydziale Chemicznym Politechniki Gdańskiej.

Podczas zajęć uczestnicy poznają techniki pracy w laboratorium, uczą się projektować doświadczenia, rozwiązywać problemy, formułować swoje obserwacje i wyciągać wnioski na ich postawie. „Chemia bez granic” to również szansa na realizację doświadczalnej części programu nauczania, dla uczniów tych szkół, które nie dysponują zapleczem pozwalającym na przeprowadzenie zajęć praktycznych. Dzięki udziałowi w zajęciach chemia staje się namacalna – uczestnicy mają szansę zobaczyć, jak w rzeczywistości przebiegają reakcje, o których wcześniej jedynie słyszeli. „Chemia bez granic” to także wprowadzenie w świat studiów i ich specyfiki, a tym samym oswajanie młodych pasjonatów z tym, co czeka ich po maturze.

Zagadnienia realizowane podczas 10. edycji projektu podzielono na cztery bloki tematyczne:

  • Chemia nieorganiczna: analiza jakościowa składu roztworów
  • Chemia analityczna: miareczkowanie alkacymetryczne, oznaczanie twardości wody oraz chromatografia cienkowarstwowa
  • Elektrochemia i reakcje redoks: ogniwa galwaniczne, elektroliza, korozja stali
  • Chemia organiczna: rozróżnianie: węglowodorów nasyconych i nienasyconych, alkoholi mono- i polihydroksylowych, aldehydów i ketonów, otrzymywanie aldehydów, badanie właściwości redukujących związków organicznych, badanie właściwości białek.

Regulamin

Regulamin projektu można pobrać po kliknięciu poniżej:

file:///C:/Users/HP/Downloads/ChBG_10_Regulamin.docx.pdf

Harmonogram

Zajęcia prowadzone w dwóch 20-osobowych grupach w ramach będą odbywały się w dniach od 27. listopada 2023 do 25. stycznia 2024 roku według następującego harmonogramu:

 

Rozpoczynające cykl zajęć spotkanie organizacyjne w dniu 23,29. listopada 2023 r., połączone ze szkoleniem BHP, jest obowiązkowe i stanowi warunek dalszego uczestnictwa w zajęciach laboratoryjnych dla wszystkich zakwalifikowanych uczestników.

 

Zapisy są obowiązkowe.

Koszt uczestnictwa jednej osoby w zajęciach wynosi 50 zł. Opłata pokrywa koszty ubezpieczenia NNW uczestnika, wydruków oraz przygotowanie wszystkich materiałów dydaktycznych oraz środków ochrony osobistej.

Zapisy

Zapisy są przyjmowane do dnia 22.11.2023. Wśród zgłoszonych zostanie wylosowanych 40 osób, które będą brały udział w zajęciach w ramach projektu.

Wyniki zostaną ogłoszone 23.11.2023 r. za pośrednictwem poczty elektronicznej chemiabezgranic@gmail.com
Osoby niezakwalifikowane zostaną umieszczone na liście rezerwowej. W razie zwolnienia się miejsca, Organizator będzie kontaktował się z potencjalnym uczestnikiem telefonicznie.

Materiały dydaktyczne

Materiały dydaktyczne przed zajęciami zapisani uczestnicy będą otrzymywali do wcześniejszego zapoznania się za pośrednictwem poczty elektronicznej. Na zajęciach materiały te zostaną przygotowane w formie drukowanej przez Organizatora.

W tym roku będziemy również testować współpracę za pomocą tablicy w aplikacji Trello, na której zostaną udostępnione wszystkie zasoby.

Kontakt

Informacje dodatkowe można uzyskać kontaktując się z koordynatorem projektu pod adresem mailowym: chemiabezgranic@gmail.com