O nas | Wydział Chemiczny Politechniki Gdańskiej

Treść strony

O nas

Naukowe Koło Chemików Studentów Politechniki Gdańskiej to najstarsza organizacja studencka na Wydziale Chemicznym. Początki koła sięgają 22 maja 1925 r., kiedy to po raz pierwszy zrzeszyli się akademicy polscy w ramach Koła Chemików Studentów Polaków Politechniki Gdańskiej w strukturach Technische Hochschule der Freien Stadt Danzig. Kontynuując przedwojenne tradycje obecnie organizacja działa przy Katedrze Inżynierii Procesowej i Technologii Chemicznej, pod opieką dr hab. inż. Marka Liedera, prof. uczelni. 

Koło prowadzi szeroko zakrojoną działalność naukową, oraz popularyzatorską.  Członkowie NKCh realizują własne badania naukowe, prezentują wyniki swoich prac badawczych na wielu konferencjach naukowych, gdzie zdobywają liczne wyróżnienia za prezentacje i plakaty naukowe. Od 2015 r. NKCh SPG jest głównym organizatorem Interdyscyplinarnej Akademickiej Konferencji Ochrony Środowiska. Co roku przyciąga ona ponad 200 prelegentów, nie tylko z Polski, ale również spoza kraju. 

We współpracy z Katedrą Chemii Analitycznej oraz kołami naukowymi z Wydziału Inżynierii Lądowej i Środowiska prowadzimy monitoring jakości wód powierzchniowych na terenie Nadmorskiego Parku Krajobrazowego oraz jego otuliny. Zakres badań obejmuje pomiary parametrów fizykochemicznych próbek wód pobranych z rzek oraz kanałów, oraz analizę poziomu zawartości jonów, z wykorzystaniem metod spektrofotometrycznych oraz chromatografii jonowej. Niniejsze badania mają na celu poprawę jakości wód uchodzących do Zatoki Puckiej oraz bezpośrednio do Morza Bałtyckiego w okolicach popularnych kąpielisk.
Od 2013 r. co rok organizujemy projekt „Chemia bez granic”. Jest to cykl zajęć laboratoryjnych, podczas których uczniowie szkół średnich mogą samodzielnie przeprowadzać doświadczenia chemiczne. Zajęcia, prowadzone przez studentów z naszego Koła, odbywają się pod opieką nauczyciela akademickiego na Wydziale Chemicznym Politechniki Gdańskiej. Podczas zajęć uczestnicy poznają techniki pracy w laboratorium, uczą się projektować doświadczenia, rozwiązywać problemy, formułować swoje obserwacje i wyciągać wnioski na ich postawie. Podobnego typu zajęcia organizujemy również poza projektem dla zainteresowanych szkół.

Prowadzimy wiele pokazów chemicznych, zarówno wyjazdowych (pikniki naukowe, akcje charytatywne, pokazy w szkołach) jak i na Politechnice, podczas wydarzeń uczelnianych, takich jak Dzień Otwarty, Bałtycki Festiwal Nauki, czy Europejska Noc Muzeów. Organizujemy także warsztaty dla najmłodszych pod nazwą „Kuchnia małego chemika” podczas których pokazujemy dzieciom jak przygotować efektowne reakcje chemiczne, przy wykorzystaniu środków gospodarstwa domowego.

Naszym Członkom dajemy również możliwość rozwoju i poznania funkcjonowania zakładów z branży chemicznej, organizując liczne wycieczki technologiczne oraz szkolenia. W ramach współpracy z przemysłem realizowane są także różnorodne projekty badawcze, w których podejmujemy się zagadnień dotyczących optymalizacji wybranych problemów technologicznego.