Wybory do WRS i PSPG | Wydział Chemiczny Politechniki Gdańskiej

Treść strony

Aktualności

Data dodania: 2021-11-12

Wybory do WRS i PSPG

Logo WRS

Chemicy!
Zbliżają się wybory do organów Samorządowych. W tym roku wybory, tak samo jak w roku poprzednim, odbędą się w formie głosowania online (oprócz głosowania w akademikach). Nad ich przebiegiem czuwać będzie Centrum Usług Informatycznych Politechniki Gdańskiej.

Pamiętajcie, że członkowie organów Samorządu reprezentują Wasze zdanie przed Władzami Uczelni i pełnią różne funkcje na szczeblu ogólnouczelnianym i wydziałowym, pomagając nam wszystkim.

Poniżej znajdziecie ważne linki:

Serdecznie zachęcamy do uczestnictwa w wyborach!

88 wyświetleń