Rada Konsultacyjna | Wydział Chemiczny Politechniki Gdańskiej

Treść strony

Rada Konsultacyjna

Skład Rady Konsultacyjnej Wydziału Chemicznego Politechniki Gdańskiej

 

Kadencja 2016-2020

Lp

Imię i nazwisko

Nazwa firmy

1.

Jan Biedroń

Szef Biura Innowacji

Grupa LOTOS S.A.

2.

mgr inż. Mieczysław Broniszewski

Szef Biura Ochrony Środowiska

Grupa LOTOS S.A.

3.

mgr inż. Leszek Ciesielski

Dyrektor

Katolickie Liceum Ogólnokształcące

4.

dr inż. Sławomir Dąbrowski

Kierownik ds. innowacji, badań i rozwoju

A&A Biotechnology

5.

mgr inż. Władysław Fediuk

Dyrektor

Przedsiębiorstwo Innowacyjno-Wdrożeniowe IMPULS

6.

Teresa Jakubowska

Z-ca Prezesa Zarządu

Wojewódzki Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej

7.

dr inż. Adam Kwiatkowski

Dyrektor

Regionalna Dyrekcja Lasów Państwowych

8.

dr Piotr Zień

Dyrektor ds. badań rozwoju technicznego

Zakłady Farmaceutyczne Polpharma SA

Oddział Biotechnologii w Gdańsku

9.

dr Wojciech Kuźmierkiewicz

Prezes Zarządu Fundacji

Naukowa Fundacja Polpharmy

10.

Mgr inż. Marek Chrobot

Koordynator zespołu

Zakłady Farmaceutyczne Polpharma SA

11.

mgr inż. Zbigniew Nowak

Prezes

Zakłady Mięsne NOWAK

12.

mgr inż. Jarosław Ostrowski

Centrum Badawczo-Wdrożeniowe UNITEX Sp. z o.o.

13.

Przewodniczący

dr inż. Wojciech Marjański

Dyrektor ds. badań i Rozwoju

LOTOS Lab Sp. z o.o.

14.

mgr inż. Jan Marjanowski

Przedsiębiorstwo MARCOR

15.

mgr inż. Stanisław Mikołajski

Dyrektor ds. Eksploatacji

SAUR NEPTUN GDAŃSK S.A.

16.

Lidia Gos

Dyrektor Zakładu GrasoBiotech

GRASO

17.

dr Jolanta Dębska-Zega

Dyrektor Laboratorium Badań Żywności i Pasz

J.S. Hamilton Poland S.A.

18.

Wojciech Onuszko

Prezes Zarządu

Dr Oetker Polska

19.

prof. dr hab. inż. Agata Kot-Wasik

Dziekan

Politechnika Gdańska

Wydział Chemiczny

20.

prof. dr hab. Ewa Klugmann-Radziemska

Prodziekan ds. współpracy i rozwoju

Politechnika Gdańska

Wydział Chemiczny

21.

inż. Krzysztof Sobczyński

Dyrektor Administracyjny

Politechnika Gdańska

Wydział Chemiczny

Stan na dzień 01.10.2019