Konkurs SONATA BIS 11 | Wydział Chemiczny Politechniki Gdańskiej

Treść strony

Aktualności

Data dodania: 2021-06-17

Konkurs SONATA BIS 11

Logotyp Narodowego Centrum Nauki
Narodowe Centrum Nauki (NCN) ogłosiło konkurs SONATA BIS 11 na projekty badawcze mające na celu powołanie nowego zespołu badawczego, prowadzącego badania naukowe o charakterze podstawowym. Konkurs skierowany jest do osób, które uzyskały stopień naukowy doktora w okresie od 5 do 12 lat przed rokiem wystąpienia z wnioskiem.

Środki finansowe przeznaczone na realizację projektów badawczych w ramach konkursu SONATA BIS 11 wynoszą 150 mln zł.

Otrzymane środki można przeznaczyć na:

  • wynagrodzenia dla zespołu badawczego, w tym również stypendia dla studentów lub doktorantów;
  • zakup lub wytworzenie aparatury naukowo-badawczej;
  • pokrycie innych kosztów związanych z wydatkami niezbędnymi do realizacji projektu badawczego.
  • Uwaga! We wniosku w konkursie SONATA BIS jako kierownikiem projektu nie może być osoba, która została wskazana jako kierownik projektu we wniosku złożonym w konkursie OPUS, dla którego decyzja dotycząca finansowania nie stała się ostateczna. Warunek ten nie dotyczy kierowników projektów we wnioskach OPUS LAP.

Warunki aplikowania:

  • wnioski należy składać wyłącznie w formie elektronicznej przez system ZSUN/OSF zgodnie z procedurą składania wniosków; zasady składania wniosków wyjaśnione są w Wytycznych dotyczących wypełniania wniosków w konkursie SONATA BIS 11 w systemie ZSUN/OSF;
  • nabór wniosków w systemie ZSUN/OSF trwa w dn. 21.06–15.09.2021 r. do godz. 16.00;
  • instrukcja przygotowania wniosku oraz dokumentacja konkursowa znajdują się na stronie NCN;
  • kontakt w ramach Działu Projektów: Joanna Baum, Anita Wiśniewska, Beata Toma.
19 wyświetleń