Rozliczenie roku akademickiego 2021/2022 oraz SS SD | Wydział Chemiczny Politechniki Gdańskiej

Treść strony

Aktualności

Data dodania: 2022-07-21

Rozliczenie roku akademickiego 2021/2022 oraz SS SD

sesja sprawozdawcza doktorantów

Doktoranci IV i V roku, którzy złożyli pracę doktorską na RD przed okresem wakacyjnym (w maju, czerwcu lub lipcu) nie wysyłają abstraktów, nie przygotowują sprawozdań, nie występują na SS SD (no chyba, że bardzo tego chcą - powinni to zgłosić do Dziekanatu)

Doktoranci IV i V roku, którzy złożą rozprawę doktorską na RD we wrześniu wysyłają abstrakty, przygotowują sprawozdania (wyłącznie wg formularza z zarządzenia rektora - sprawozdanie merytoryczne w wersji elektronicznej wraz z recenzją nie jest wymagane), biorą udział w SS SD.

Pozostali doktoranci lat IV-V wysyłają abstrakty, przygotowują sprawozdania (wg formularza z zarządzenia rektora wraz ze sprawozdaniem merytorycznym – wyłącznie w wersji elektronicznej oraz recenzją), biorą udział w SS SD.

SS SD lat IV-V odbędzie się w dniu 22.09.2022 (forma stacjonarna). W tym roku gospodarzem wspólnej sesji WCh UG i WCh PG jest Wydział Chemii UG.

Podania o zwolnienie z sesji z powodu wyjazdów na konferencje, staże, praktyki, z powodów osobistych (rodzinnych, zdrowotnych) wraz z opinią opiekuna / promotora należy składać w Dziekanacie (nie później niż do końca sierpnia 2022).

Kompletne sprawozdania wraz z dokumentacją towarzyszącą należy składać do 15.09.2022 w Dziekanacie.

Sprawozdanie-doktoranta-Politechniki-Gdańskiej-z-realizacji-programu-studiów-doktoranckich (doc, 39.00kB) opinia recenzenta_2022 (doc, 604.50kB) zał.do_ZR 28-2016-ankieta_oceny_postępów_doktoranta (docx, 129.97kB)
162 wyświetleń