Zapraszamy do wzięcia udziału w 12 edycji konkursu Złoty Medal Chemii 2022 | Wydział Chemiczny Politechniki Gdańskiej

Treść strony

Aktualności

Data dodania: 2022-09-20

Zapraszamy do wzięcia udziału w 12 edycji konkursu Złoty Medal Chemii 2022

grafika tematyczna
Jest nam ogromnie miło ogłosić rozpoczęcie 12 edycji prestiżowego konkursu organizowanego przez Instytut Chemii Fizycznej PAN (IChF PAN) w Warszawie oraz firmę DuPont. Autorzy najlepszych prac licencjackich lub inżynierskich w dziedzinie chemii oraz z pogranicza chemii i biologii lub chemii i fizyki, mają szanse po raz kolejny otrzymać Złoty Medal Chemii.

Do konkursu mogą być zgłaszane prace licencjackie/inżynierskie o znaczeniu poznawczym jak i aplikacyjnym w dziedzinie chemii (oraz prace z pogranicza chemii i biologii lub chemii i fizyki) zrealizowane (i obronione) w Polsce w roku akademickim 2021/2022. Honorowy patronat nad wydarzeniem objęli: Polskie Towarzystwo Chemiczne, Komitet Chemii Analitycznej Polskiej Akademii Nauk oraz prof. dr hab. Maciej Żylicz, prezes Fundacji na rzecz Nauki Polskiej.

„Jak co roku z dużą przyjemnością organizujemy konkurs. Zachęcamy i oczekujemy na zgłoszenia interesujących prac licencjackich i inżynierskich i kontaktów z młodymi, zdolnymi studentami. Jesteśmy przekonani, że poziom nadesłanych prac będzie wysoki. Cieszy nas możliwość wyróżniania i promowania tak zdolnych osób„ - mówi prof. dr hab. Robert Nowakowski, koordynator konkursu.

Prace na konkurs można nadsyłać od 01 czerwca 2022 roku, za pośrednictwem strony www.zlotymedalchemii.pl. Na laureata Złotego Medalu Chemii czeka nagroda pieniężna w wysokości 10 tys. złotych. Zdobywca Srebrnego Medalu otrzyma 5 tys. złotych, a Brązowego – 2,5 tys. złotych. Oprócz nagród głównych przyznane zostaną także minimum trzy wyróżnienia firmy DuPont o wartości 2 tys. złotych. Wszyscy finaliści konkursu zyskają możliwość odbycia stażu naukowego w Instytucie Chemii Fizycznej PAN oraz bezpłatnego realizowania badań w jego laboratoriach. Dodatkowo laureaci mogą ubiegać się o trzymiesięczny staż w firmie DuPont (Specialty Products Poland Sp. z o.o.) w trakcie którego wybrana osoba może poznać specyfikę pracy w działach marketingu i sprzedaży międzynarodowej firmy chemicznej. DuPont zastrzega możliwość wyboru jednej osoby spośród zgłaszającej chęć wzięcia udziału w stażu. Termin nadsyłania zgłoszeń konkursowych upływa 14 października 2022.

„Chemia należy do tych dziedzin, w których Polacy mają silną markę. Tym bardziej warto wspierać zdolnych młodych badaczy, którzy już na tak wczesnym etapie kariery rozwijają ten obszar nauki. Fundacja na rzecz Nauki Polskiej wspiera najlepszych, aby stali się jeszcze lepsi. Liczę, że osoby wyróżnione Złotym Medalem Chemii będą w przyszłości laureatami naszych programów, na przykład programu START dla najzdolniejszych młodych uczonych.”mówi prof. dr hab. Maciej Żylicz.

Najważniejsze kryteria, którymi kierować się będzie jury decydujące o otrzymaniu nagrody lub wyróżnienia to: wartość naukowa pracy, dorobek publikacyjny autora, znaczenie praktyczne otrzymanych rezultatów, wykorzystanie nowoczesnych metod analitycznych oraz samodzielność prowadzenia badań.

„Już po raz dwunasty towarzyszymy i wspieramy w organizacji Konkursu Złoty Medal Chemii. Podczas ubiegłorocznej edycji zaproponowaliśmy wybranym finalistom staż w naszej firmie, jako firma z bogatą historią naukową i tworząca innowacyjne produkty, chcemy wspierać młodych naukowców, absolwentów naszych uczelni licząc na współpracę w przyszłości. Jestem przekonany, że w tym roku zainteresowanie udziałem w konkursie będzie jak zawsze bardzo wysokie.” - mówi Andrzej Pałka, dyrektor generalny DuPont Poland.

Ogłoszenie listy finalistów nastąpi 7 listopada 2022 r. Uczestnicy zakwalifikowani do finału konkursu będą zaproszeni do przedstawienia wyników swoich prac w formie dziesięciominutowej prezentacji podczas sesji finałowej konkursu. Prezentacje finalistów odbędą się 22 listopada 2022 r. Ogłoszenie końcowych wyników konkursu nastąpi 13 grudnia 2022 roku podczas uroczystego wręczenia nagród laureatom.

Szczegóły dotyczące tegorocznej edycji konkursu, w tym jego harmonogram i regulamin są na stronie internetowej www.zlotymedalchemii.pl.

Instytut Chemii Fizycznej Polskiej Akademii Nauk został powołany w 1955 roku jako jeden z pierwszych instytutów chemicznych PAN. Profil naukowy Instytutu jest silnie powiązany z najnowszymi światowymi kierunkami rozwoju chemii fizycznej i fizyki chemicznej. Badania naukowe są prowadzone w dziewięciu zakładach naukowych. Działający w ramach Instytutu Zakład Doświadczalny CHEMIPAN wdraża, produkuje i komercjalizuje specjalistyczne związki chemiczne do zastosowań m.in. w rolnictwie  i farmacji. Instytut publikuje około 200 oryginalnych prac badawczych rocznie. 

DuPont (NYSE: DD) od 1802 roku dostarcza na globalny rynek światowej klasy rozwiązania naukowe i inżynieryjne, w postaci innowacyjnych produktów, materiałów i usług. Firma wierzy, że poprzez współpracę z klientami, rządami, organizacjami pozarządowymi i liderami, można pomóc w znalezieniu rozwiązań dla takich globalnych wyzwań, jak zapewnienie wystarczającej ilości zdrowej żywności dla ludzi na całym świecie, zmniejszenie zależności od paliw kopalnych, a także ochrona życia i środowiska. Aby uzyskać dodatkowe informacje na temat firmy DuPont i jej zaangażowania w innowacyjność, odwiedź www.dupont.com.

KONTAKT:

prof. dr hab. inż. Robert Nowakowski
Koordynator konkursu Złoty Medal Chemii
Instytut Chemii Fizycznej Polskiej Akademii Nauk
tel. +48 22 343 3431
email: zlotymedalchemii@ichf.edu.pl

prof. dr hab. Marcin Opałło
Dyrektor Instytutu Chemii Fizycznej PAN
tel. +48 22 3433108
email: mopallo@ichf.edu.pl

Emilia Cichocka
Koordynator konkursu Złoty Medal Chemii
Specialty Products Poland Sp. z o.o.
tel. +48 881 937 681
email: emilia.cichocka@dupont.com

POWIĄZANE STRONY WWW:

Strona konkursu Złoty Medal Chemii: http://www.zlotymedalchemii.pl/
Strona firmy DuPont Poland: http://www.dupont.pl/
Strona Instytutu Chemii Fizycznej Polskiej Akademii Nauk: http://www.ichf.edu.pl/
Serwis prasowy Instytutu Chemii Fizycznej PAN: http://www.ichf.edu.pl/press/

90 wyświetleń