ENHANCE zaprasza - szkoła zimowa poświęcona tematom gender i diversity w nauce | Wydział Chemiczny Politechniki Gdańskiej

Treść strony

Aktualności

Data dodania: 2023-01-16

ENHANCE zaprasza - szkoła zimowa poświęcona tematom gender i diversity w nauce

studenci
ENHANCE Alliance - związek 10 europejskich uczelni technicznych, którego członkiem od 2022 roku jest Politechnika Gdańska, zaprasza studentów i studentki do udziału w szkole zimowej pt. “Gender and Diversity in Science, Technology and Society” luty-kwiecień (w formie stacjonarnej i online). Termin rejestracji upływa 27 stycznia. Studenci i studentki, którzy przejdą cały kurs otrzymają 6 punktów ECTS.

Szkoła zimowa, na którą studentów i studentki zaprasza stowarzyszenie szkół technicznych ENHANCE, będzie poświęcone tematowi płci kulturowej i różnorodności w nauce i technologii. Cały kurs odbędzie się w trybie hybrydowym – częściowo na Uniwersytecie Technicznym w Berlinie oraz częściowo online. Więcej informacji o szkole zimowej można znaleźć TUTAJ.

Zarejestruj się (termin rejestracji upływa 27 stycznia 2023 r.)

Kto może wziąć udział?

Kurs skierowany jest do studentów i studentek studiujących na I i II stopniu studiów na kierunkach związanych z naukami przyrodniczymi, planistycznymi i technicznymi, matematyka i informatyką i chcących zdobyć kompetencje w zakresie studiów nad nauką i technologią z naciskiem na płeć kulturową i różnorodność.

Kiedy?

Zajęcia w ramach szkoły zimowej będą prowadzone w trybie hybrydowym:
13-17 lutego: onboarding uczestników w formule online (dokładne daty zostaną podane)
6–10 marca: zajęcia w Berlinie (przyjazd 5 marca, wyjazd 10 marca późno lub 11 marca)
23-24 marca: prezentacje projektów w formule online
30 kwietnia: termin oddania pracy semestralnej

Program

W trakcie zajęć uczestnicy będą dyskutować na temat tego, jak należy rozumieć płeć kulturową i różnorodność w kontekście procesów historycznych, politycznych, społecznych i kulturowych. Podczas seminarium studenci i studentki zdobędą kompetencje w zakresie rozumienia oraz refleksyjnej oceny nierówności społecznych i ich roli w nauce i technologii. 

Język

Zajęcia w ramach szkoły zimowej (stacjonarne i online) będą prowadzone w języku angielskim. 

Koszt

Szkoła zimowa jest bezpłatna (koszty uczestnictwa będą pokryte w ramach programu Erasmus+). 

KONTAKT

prof. dr Petra Lucht
Centrum Interdyscyplinarnych Badań nad Płcią (ZIFG) TU Berlin
E-mail: petra.lucht@tu-berlin.de
Tel.: +49 30-314 26995
Sek.: +49 30-314 72580

Więcej informacji o szkole zimowej znajdziesz TUTAJ.


Sojusz ENHANCE powstał w listopadzie 2019 roku jako stowarzyszenie dziesięciu europejskich uniwersytetów technicznych. Jego celem jest stworzenie europejskiej i interdyscyplinarnej przestrzeni interakcji innowacyjnego postępu technologicznego i społeczeństwa. Politechnika Gdańska jest członkiem ENHANCE od 2022 roku. Więcej o ENHANCE.

18 wyświetleń