Stypendium w programie ACTINIUM | Wydział Chemiczny Politechniki Gdańskiej

Treść strony

Aktualności

Data dodania: 2023-03-10

Stypendium w programie ACTINIUM

grafika tematyczna
Studenci 1 semestru studiów II stopnia mają możliwość ubiegania się o stypendium Actinium Supporting Most Talented Candidates

Stypendium w programie ACTINIUM wynosi miesięcznie 1 000 PLN i przyznawane jest na okres 10 miesięcy. Konkurs skierowany jest do studentów studiów II stopnia przyjętych na pierwszy rok studiów na Politechnice Gdańskiej od semestru letniego roku akademickiego 2022/2023.

Wnioski o przyznanie stypendium mogą być składane przez studentów I roku przyjętych na studia stacjonarne II stopnia, którzy osiągnęli wysokie wyniki w postępowaniu kwalifikacyjnym oraz wykazali się szczególną aktywnością i wybitnymi dokonaniami w okresie dotychczasowego kształcenia.

Jak aplikować?

  • nabór wniosków trwa do 31.03.2023 r. do godz. 23.59;
  • wnioski wraz dokumentacją należy składać drogą elektroniczną na adres actinium@pg.edu.pl do Działu Spraw Studenckich;
  • wnioski powinny być wysłane z konta studenckiego (@student.pg.edu.pl);
  • wnioski wraz z dokumentacją powinny być wysłane, w ramach możliwości, w jednym spójnym pliku w formacie .pdf;
  • wszystkie osiągnięcia muszą być potwierdzone;
  • dokumentacja konkursowa dostępna jest na stronie Actinium Supporting Most Talented Candidates https://pg.edu.pl/badawcza/programy/actinium-supporting-most-talented-candidates.
62 wyświetleń