Rozstrzygnięcie konkursów na stanowiska Dotorant - Stypendysta w projekcie NCN SONATA (KIPiTCh) | Wydział Chemiczny Politechniki Gdańskiej

Treść strony

Aktualności

Data dodania: 2023-10-02

Rozstrzygnięcie konkursów na stanowiska Dotorant - Stypendysta w projekcie NCN SONATA (KIPiTCh)

Logotyp Narodowego Centrum Nauki

Laureatkami konkursów ogłoszonych w dniu 04.09.2023 r. na stanowiska Doktorant - Stypendysta 1 i Doktorant - Stypendysta 2 w projekcie badawczym SONATA 17 pt. „Nowe biosorbenty z materiałów odpadowych modyfikowane zielonymi rozpuszczalnikami do oczyszczania strumieni paliw gazowych”, realizowanym w ramach umowy UMO-2021/43/D/ST8/01791, którego kierownikiem jest dr inż. Patrycja Makoś-Chełstowska zostały Pani mgr inż. Patrycja Janicka i Pani mgr inż. Edyta Słupek.

58 wyświetleń