Rozstrzygnięcie konkursu na stanowisko Doktorant-Stypendysta (KChA) | Wydział Chemiczny Politechniki Gdańskiej

Treść strony

Aktualności

Data dodania: 2023-10-31

Rozstrzygnięcie konkursu na stanowisko Doktorant-Stypendysta (KChA)

Logotyp Narodowego Centrum Nauki

Rozstrzygnięcie konkursu Doktorant-Stypendysta w konkursie SONATA 17 pt. „Nowe metody izolacji, rozdzielania i charakteryzacji zewnątrzkomórkowych pęcherzyków w oparciu o techniki dwuwymiarowej wysokosprawnej chromatografii cieczowej i spektrometrii mas”

Laureatem otwartego  konkursu ogłoszonego 28 września 2023 r. na stanowisko Doktorant-Stypendysta w projekcie badawczym SONATA pt. „Nowe metody izolacji, rozdzielania i charakteryzacji zewnątrzkomórkowych pęcherzyków w oparciu o techniki dwuwymiarowej wysokosprawnej chromatografii cieczowej i spektrometrii mas”, realizowanym w ramach umowy nr UMO-2021/43/D/ST4/02872, którego kierownikiem jest dr inż. Weronika Hewelt-Belka, został Pan mgr inż. Michał Młynarczyk.

53 wyświetleń