Dr inż. Paweł Wityk laureatem Programu im. Mieczysława Bekkera Bekker NAWA | Wydział Chemiczny Politechniki Gdańskiej

Treść strony

Aktualności

Data dodania: 2024-02-02

Dr inż. Paweł Wityk laureatem Programu im. Mieczysława Bekkera Bekker NAWA

Paweł Wityk, NAWA
Program Bekker NAWA to aktywne wsparcie dla mobilności międzynarodowej doktorantów, naukowców i nauczycieli akademickich w dążeniu do doskonałości naukowej przez umożliwienie im rozwoju naukowego w zagranicznych ośrodkach badawczych oraz akademickich na całym świecie.

Dr inż. Paweł Wityk jest pracownikiem badawczo-dydaktycznym Katedry Biotechnologii i Mikrobiologii Wydziału Chemicznego PG. Jego zainteresowania naukowe koncentrują się na zrozumieniu procesów uszkadzania DNA pod wpływem promieniowania wysokoenergetycznego, inżynierii biomedycznej oraz chemii analitycznej.

Temat realizowanych przez niego w ramach projektu badań to: Protein Glycation efficacy and mechanism of action during X-ray irradiation of cancer – in vivo and in vitro studies, a ośrodek goszczący: Stany Zjednoczone, University of Illinois at Urbana-Champaign Beckman Institute for Advanced Science and Engineering and Department of Bioengineering, Department of Bioengineering - Experimental Molecular Imaging Laboratory. Czas stażu wynosi 24 miesiące.

Projekt zakłada analizę poziomu glikacji białek w nowotworach litych podczas napromieniania promieniowaniem wysokoenergetycznym (X, gamma) przy użyciu modeli in vivo oraz in vitro. Wpływ promieniowania X na poziom glikacji białek zostanie zweryfikowany zarówno w tkankach zmienionych nowotworowo jak i zdrowych. Zweryfikowane zostaną mechanizmy prowadzące do uszkodzenia tkanki i śmierci komórkowej, w szczególności wpływ wolnych rodników oraz innych reaktywnych indywiduów chemicznych. Zweryfikowane zostaną również zaawansowane produkty glikacji białek (ang. AGEs) oraz wpływ promieniowania X na ich powstawanie.

Prace projektowe mogą pokazać, że ekspozycja na promieniowanie X pogarsza uszkodzenia tkanki, w której intensywnie zachodzą procesy glikacj. Dodatkowo, prace projektowe zwiększą zrozumienie molekularnych mechanizmów leżących u podstaw glikacji podczas ekspozycji na promieniowanie wysokoenergetyczne, co potencjalnie prowadzić będzie do innowacyjnych strategii terapeutycznych dla chorób związanych z glikacją (głownie cukrzyca, choroby nowotworowe).

Gratulujemy i życzymy sukcesów!

533 wyświetleń