Stypendia projakościowe na rok 2021/2022 - lista ostateczna | Wydział Chemiczny Politechniki Gdańskiej

Treść strony

Aktualności

Data dodania: 2021-11-05

Stypendia projakościowe na rok 2021/2022 - lista ostateczna

Alegoria nauki

Wydziałowa Komisja Doktorancka na posiedzeniu w dniu 05.11.2021 po rozpatrzeniu odwołań ustaliła listę rankingową - ostateczna, która zostanie przedstawiona do akceptacji panu Rektorowi.

Lista rankingowa

118 wyświetleń