OPUS 21_3 stypendysta | Wydział Chemiczny Politechniki Gdańskiej

Treść strony

Aktualności

Data dodania: 2022-03-11

OPUS 21_3 stypendysta

Logotyp Narodowego Centrum Nauki

Oferta pracy


Nazwa stanowiska: Stypendysta
Wymagania:

 • student szkoły doktorskiej w dyscyplinie nauk chemicznych,
 • znajomość technik oczyszczania gazów po procesach biologicznych,
 • wiedza teoretyczna i praktyczna z zakresu techniki chromatografii gazowej,
 • wiedza teoretyczna i praktyczna z zakresu budowy i eksploatacji matryc sensorycznych,
 • budowa instalacji pilotażowej i utrzymanie instalacji w ruchu, umiejętność obsługo frezarki,
 • znajomość dobrej praktyki laboratoryjnej,
 • znajomość języka angielskiego na poziomie zaawansowania B2,
 • doświadczenie w pisaniu rękopisów oraz raportów

Opis zadań:

Stypendysta będzie brał udział w realizacji projektu pt. „Zagospodarowanie odpadów frakcji bio do dwuetapowego wytwarzania biowodoru z jednoczesnym uzdatnianiem strumieni gazowych za pomocą zielonych rozpuszczalników”. Do podstawowych zadań należeć będzie:

 • optymalizacja i walidacja procedur oczyszczania gazów po procesach biologicznych,
 • optymalizacja warunków chromatograficznych,
 • dobór i wykorzystanie matryc sensorycznych,
 • budowa i obsługa instalacji do oczyszczania gazów i cieczy po procesach fermentacyjnych,
 • sporządzanie raportów zgodnym z założeniami „data management plan”,
 • współtworzenie manuskryptów publikacji na podstawie otrzymanych wyników badań.


Ponadto, do zadań stypendysty będzie należeć stała współpraca z kierownikiem i wykonawcami projektu. Wyniki pracy mogą być wykorzystane do przygotowania pracy doktorskiej.

Typ konkursu NCN: OPUS – ST
Termin składania ofert: 1 kwietnia 2022, 15:00

Szczegóły oferty na stronie Narodowego Centrum Nauki

85 wyświetleń