OPUS 21_1 stypendysta | Wydział Chemiczny Politechniki Gdańskiej

Treść strony

Aktualności

Data dodania: 2022-03-11

OPUS 21_1 stypendysta

Logotyp Narodowego Centrum Nauki

Oferta pracy


Nazwa stanowiska: Stypendysta
Wymagania:

 • student słuchacz studium doktoranckiego lub student szkoły doktorskiej w dyscyplinie nauk chemicznych lub technicznych
 • doświadczenie w zakresie syntezy cieczy głęboko eutektycznych (DES),
 • doświadczenie w przeprowadzaniu podstawowych badań strukturalnych i fizykochemicznych DES tj.: lepkość, gęstość, NMR, FT-IR, DSC,
 • wiedza teoretyczna i praktyczna z zakresu techniki chromatografii cieczowej,
 • znajomość praktyki laboratoryjnej,
 • doświadczenie w realizowaniu zadań projektu badawczego,
 • znajomość języka angielskiego na poziomie zaawansowanym,
 • doświadczenie w pisaniu manuskryptów publikacji oraz raportów

Opis zadań:

Stypendysta będzie brał udział w realizacji projektu pt. „Zagospodarowanie odpadów frakcji bio do dwuetapowego wytwarzania biowodoru z jednoczesnym uzdatnianiem strumieni gazowych za pomocą zielonych rozpuszczalników”. Do podstawowych zadań należeć będzie:

 • synteza i badanie charakterystyk rozpuszczalników DES,
 • optymalizacja i walidacja procedur analitycznych opartych na DES,
 • optymalizacja warunków chromatograficznych,
 • konserwacja sprzętu laboratoryjnego,
 • sporządzanie raportów zgodnym z założeniami „data management plan”,
 • współtworzenie manuskryptów publikacji na podstawie otrzymanych wyników badań.


Ponadto, do zadań stypendysty będzie należeć stała współpraca z kierownikiem i wykonawcami projektu. Wyniki pracy mogą być wykorzystane do przygotowania pracy doktorskiej.

Typ konkursu NCN: OPUS – ST
Termin składania ofert: 1 kwietnia 2022, 15:00

Szczegóły oferty na stronie Narodowego Centrum Nauki

50 wyświetleń