OPUS 21_2 stypendysta | Wydział Chemiczny Politechniki Gdańskiej

Treść strony

Aktualności

Data dodania: 2022-03-11

OPUS 21_2 stypendysta

Logotyp Narodowego Centrum Nauki

Oferta pracy


Nazwa stanowiska: Stypendysta
Wymagania:

 • student szkoły doktorskiej w dyscyplinie nauk chemicznych,
 • znajomość technik przygotowania kriopreparatów,
 • znajomość technik obróbki wstępnej frakcji bio,
 • przygotowanie wsadów do procesów fermentacyjnych,
 • monitorowanie zmian składu hydrolizatów biomasy,
 • przygotowanie próbek analitu zgodnie z zasadami dobrej praktyki laboratoryjnej,
 • znajomość języka angielskiego na poziomie zaawansowania B2,
 • doświadczenie w pisaniu manuskryptów publikacji oraz raportów

Opis zadań:

Stypendysta będzie brał udział w realizacji projektu pt. „Zagospodarowanie odpadów frakcji bio do dwuetapowego wytwarzania biowodoru z jednoczesnym uzdatnianiem strumieni gazowych za pomocą zielonych rozpuszczalników”. Do podstawowych zadań należeć będzie:

 • obróbka hydrolizatów biomasy,
 • przygotowanie brzeczek fermentacyjnych,
 • hodowla linii komórkowych w pożywkach płynnych,
 • optymalizacja warunków chromatograficznych,
 • sporządzanie raportów zgodnym z założeniami „data management plan”,
 • współtworzenie manuskryptów publikacji na podstawie otrzymanych wyników badań.


Ponadto, do zadań stypendysty będzie należeć stała współpraca z kierownikiem i wykonawcami projektu. Wyniki pracy mogą być wykorzystane do przygotowania pracy doktorskiej.

Typ konkursu NCN: OPUS – ST
Termin składania ofert: 1 kwietnia 2022, 15:00

Szczegóły oferty na stronie Narodowego Centrum Nauki

38 wyświetleń