Konkurs na stanowisko Stypendysta-Doktorant (1) w ramach projektu OPUS21 DEC-2021/41/B/ST4/03255 | Wydział Chemiczny Politechniki Gdańskiej

Treść strony

Aktualności

Data dodania: 2021-12-17

Konkurs na stanowisko Stypendysta-Doktorant (1) w ramach projektu OPUS21 DEC-2021/41/B/ST4/03255

Logotyp Narodowego Centrum Nauki

Konkurs na stanowisko Stypendysta-Doktorant w ramach projektu OPUS21 (Nowe katalizatory oparte na metalach nieszlachetnych do elektroutleniania amoniaku), DEC-2021/41/B/ST4/03255 finansowanego ze środków NCN

Słowa kluczowe: inżynieria materiałowa; elektrochemia, nanotechnologia; technologia chemiczna, elektroliza wody; elektrokatalizatory; nanostruktury;

Termin składania ofert: 31.01.2022

 

Zdania/rola w zespole:

 • preparatyka elektrokatalizatorów monometalicznych;
 • charakterystyka składu i właściwości powierzchniowych katalizatorów;
 • wstępne badania elektrochemiczne materiałów;
 • przygotowywanie raportów okresowych oraz materiałów do publikacji wyników badań.

Wymagania:

 • ukończone studia magisterskie na kierunku inżynieria chemiczna, technologia chemiczna, inżynieria materiałowa, chemia lub pokrewnym,
 • student(ka) Szkoły Doktorskiej lub absolwent studiów magisterskich jeśli zadeklaruje podjęcie studiów doktoranckich na Wydziale Chemicznym z dniem 1 października 2022;
 • znajomość podstaw inżynierii materiałowej, katalizy i elektrochemii;
 • doświadczenie w pracy laboratoryjnej, szczególnie w zakresie preparatyki i charakterystyki materiałów, korzystnie potwierdzone dorobkiem naukowym,
 • biegła znajomość języka angielskiego w mowie i piśmie.

Warunki przyznawania stypendium:

Kwota stypendium: 2 000 zł/miesiąc wypłacane przez 48 miesięcy

Data rozpoczęcia pracy: 1.03.2022

Wymagane dokumenty:

 • CV uwzględniające ww. wymagania oraz inne umiejętności/osiągnięcia (np. nagrody/wyróżnienia, uczestnictwo w konferencjach, odbyte praktyki/staże naukowe, obsługa programów komputerowych itp.)
 • kopia dyplomu ukończenia studiów II-go stopnia.

Miejsce i forma składania ofert:

Zgłoszenia proszę kierować na adres mailowy: justyna.luczak@pg.edu.pl lub dostarczyć na adres dr hab. inż. Justyna Łuczak, Katedra Inżynierii Procesowej i Technologii Chemicznej, Wydział Chemiczny, Politechnika Gdańska, Narutowicza 11/12, 80-233 Gdańsk.

Wybrane osoby zostaną indywidualnie zaproszone na rozmowę kwalifikacyjną. Zasady konkursu określa załącznik do uchwały Rady NCN nr 25/2019 z dnia 14 marca 2019 r. https://www.ncn.gov.pl/sites/default/files/pliki/uchwaly-rady/2019/uchwala25_2019-zal1.pdf.

29 wyświetleń