Aparatura badawcza | Wydział Chemiczny Politechniki Gdańskiej

Treść strony

Aparatura badawcza

Katedra prowadzi szeroką działalność usługową w zakresie badań podstawowych, realizując współpracę i wykonując zlecenia w oparciu o najwyższej klasy aparaturę naukowo-badawczą. Na wyposażeniu Katedry znajdują się narzędzia umożliwiające analizę powierzchni, zarówno w skali nano- jak i w skali makro:

  • Multispektroskop XPS/UPS/ISS/REELS, Escalab 250Xi (ThermoFisher Scientific) xps
  • Mikroskop elektronowy SEM, S-3400N (Hitachi) wraz z detektorami EDS/EBSD (ThermoFisher Scientific) sem
  • Mikroskop/spektroskop Ramana, Aramis UV (Horiba) 1
  • Mikroskopy ze skanującą sondą, AFM oraz STM/SRI/SCM/SKM/MFM/PFM/EFM/DFM, NTEGRA Aura (NT-NDT) afm

Ponadto dysponuje szerokim zapleczem aparaturowym do badań elektrochemicznym i korozyjnych jak:

  • Zestawy potecjostatów/galwanostatów firm Autolab, Princeton, Gamry i inne,
  • oraz modułowe systemy do badań elektrochemicznych oparte na kartach pomiarowych PXI NI 24-bit i 16-bit auto

Oraz urządzeniami wykorzystywanymi przy badaniach nad niskotemperaturowymi ogniwami paliwowymi:

  • Stacja testowa firmy FuelCell Technologies do pomiarów ogniw zasilanych wodorem stacjs
  • jak również zestaw urządzeń do pomiaru ogniw zasilanych metanolem/etanolem/kwasem mrówkowym etc. ogniwo