Badania | Wydział Chemiczny Politechniki Gdańskiej

Treść strony

Badania

Zakres prowadzonych badań naukowych

Badania realizowane przez pracowników Katedry obejmują w szczególności: zjawiska i procesy elektrochemiczne, podstawy korozji i zabezpieczenie przed korozją, inżynierię materiałowa, fizykochemię powierzchni. W Katedrze Elektrochemii, Korozji i Inżynierii Materiałowej realizowanych jest szereg kierunków związanych z badaniami podstawowymi jak i techniczno-technologicznymi. Głównymi obszarami działalności naukowej są: badania mechanizmu i kinetyki procesów korozyjnych, zastosowanie nowoczesnych technik elektrochemicznych w badaniach korozyjnych, monitorowanie i diagnostyka procesów korozyjnych, badania elektrochemiczne i selekcja pod względem własności antykorozyjnych nowych materiałów, powłokowe technologie ochrony przed korozją, inhibitorowe systemy ochrony przed korozją, rola mikrostruktury w inicjacji procesów korozyjnych. 

Ponadto Katedra Elektrochemii, Korozji i Inżynierii Materiałowej skupia się na badaniach nad niskotemperaturowymi ogniwami paliwowymi. Implementacja nowoczesnych technik elektrochemicznych w zakresie badań nad ogniwami zasilanymi wodorem oraz ciekłymi nośnikami wodoru jak metanol jest jednym z głównych kierunków badawczych realizowanych w ośrodku.

Współpraca z jednostkami gospodarczymi

Współpraca z jednostkami gospodarczymi jest jednym z priorytetów działania Katedry. Od lat współpracujemy z największymi koncernami krajowymi. W sektorze paliwowym współpracujemy m.in. z Grupą Lotos, PKN Orlen, PERN "Przyjaźń", Naftoportem i Rafinerią Trzebinia. W sektorze energetycznym współpracujemy m.in. z Elektrownią Kozienice, Elektrownią Bełchatów, Tauron S.A., Polskimi Sieciami Energetycznymi. W sektorze wodno-kanalizacyjnym współpracujemy m.in. z SAUR Neptun Gdańsk, Miejskim Przedsiębiorstwem Wodociągowo-Kanalizacyjnym w Krakowie, Miejskim Przedsiębiorstwem Wodociągowo-Kanalizacyjnym w Warszawie, Gdańską Infrastrukturą Wodociągowo-Kanalizacyjną. Katedra wykonuje również technologiczne prace badawcze dla małych i średnich przedsiębiorstw o różnorodnym profilu. Dotychczas (czyli od roku 1996) wykonaliśmy ponad 300 prac badawczych.

Oferowane usługi i ekspertyzy

Wykonujemy prace badawcze z całego zakresu korozji i ochrony przed korozją. Specjalizujemy się w ochronie katodowej konstrukcji instalacji i obiektów podziemnych i podwodnych, oceną wpływu korozyjnego prądów błądzących i modelowaniem w ochronie elektrochemicznej. Ważnym zagadnieniem jest selekcja i badanie zestawów malarskich eksploatowanych w szczególnie agresywnych środowiskach korozyjnych. Oferujemy ekspertyzy dotyczące oceny stanu aktualnego powłok, przyczyn uszkodzeń powłok i prognozowania rzeczywistego czasu eksploatacji. Diagnostyka uszkodzeń korozyjnych jest podstawowym etapem eliminacji procesów korozyjnych. W tym zakresie mamy duże osiągnięcia, w szczególności dotyczące korozji wżerowej, korozji międzykrystalicznej, pękania korozyjnego, korozji zmęczeniowej, erozji-korozji kawitacyjnej, korozji selektywnej. Oferujemy bezobsługowe, cyfrowe systemy monitorowania korozyjnego, pozwalające na racjonalne zarządzanie korozją. Nasza oferta obejmuje dobór i ocenę działania inhibitorów korozji, pełną analizę metalograficzną, analizę mikroskopową i spektroskopową powierzchni.

Oferta Katedry, dotycząca badań laboratoryjnych

Badania wdrożeniowe

Katedra prowadzi badania przemysłowe we współpracy z różnymi jednostkami gospodarczymi w zakresie monitorowania i diagnostyki korozyjnej, ochrony elektrochemicznej oraz powłok i wykładzin antykorozyjnych. Ważnym elementem współpracy jest detekcja i analiza pól elektromagnetycznych, nowe konstrukcje Stacji Ochrony Katodowej (SOK) i bieżąca ocena stanu powłok i wykładzin.