dr hab. inż. Jacek Gębicki, prof. uczelni

Kierownik Katedry

tel. +48 58 347 27 52

e-mail: jacek.gebicki@pg.edu.pl