Studia podyplomowe | Wydział Chemiczny Politechniki Gdańskiej

Treść strony

Studia podyplomowe

Inżynieria i aparatura procesowa

Edycja 5 (listopad 2021 – lipiec 2022)

Cel studiów

Celem studiów jest zapoznanie słuchaczy z wybranymi zagadnieniami inżynierii procesowej niezbędnymi do zrozumienia, prowadzenia, kontroli procesów, jak również do czynnego udziału w ich projektowaniu. Studia dają możliwość poznania zagadnień z podstaw hydrodynamiki płynów, rozdzielania mieszanin niejednorodnych, mieszania układów jedno- i wielofazowych, wymiany ciepła i wymienników ciepła, procesów wymiany masy, procesów membranowych, podstaw inżynierii reaktorów chemicznych, budowy aparatury chemicznej i procesowej oraz podstaw automatyki i pomiarów. Studia adresowane są do absolwentów studiów wyższych co najmniej I stopnia, którzy pracują lub planują podjąć pracę w przemyśle z branży chemicznej, kosmetycznej, farmaceutycznej czy ochrony środowiska.

Cena: 5.000,00 zł za całość

Termin i zajęcia:

Studia trwają od listopada 2021 do lipca 2022 (zajęcia odbywają się w soboty oraz w niedziele od godz. 9.00 co dwa lub trzy tygodnie) 172 godziny

Uprzejmie informujemy, że w zależności od zmieniających się przepisów w związku z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19, część zajęć na studiach podyplomowych może odbywać się w formie zdalnej.

Forma przyjęcia:

Złożenie dokumentów - formularz zgłoszeniowy i odpis dyplomu. Decyduje kolejność zgłoszenia.

Rekrutacja odbywa się tylko online!!

Zgłoszenia na studia wraz ze skanem dyplomu proszę wysyłać na e-mail: donata.konopacka-lyskawa@pg.edu.pl lub iwona.holowacz@pg.edu.pl

Informacje i zgłoszenia oraz kontakt w sprawach związanych ze studiami

dr hab. inż. Donata Konopacka-Łyskawa, prof. uczelni, Kierownik Studiów Podyplomowych

dr inż. Iwona Hołowacz, prof. uczelni

Wydział Chemiczny

Katedra Inżynierii Procesowej i Technologii Chemicznej

Budynek Chemia D (Budynek nr 13), p. 23

tel. +48 347 29 10

e-mail: donata.konopacka-lyskawa@pg.edu.pl, iwona.holowacz@pg.edu.pl

Do pobrania: