Studia podyplomowe: Inżynieria i aparatura procesowa

Opis studiów

Celem studiów jest zapoznanie słuchaczy z wybranymi zagadnieniami inżynierii procesowej niezbędnymi do zrozumienia, prowadzenia, kontroli procesów, jak również do czynnego udziału w ich projektowaniu. Studia dają możliwość poznania zagadnień z podstaw hydrodynamiki płynów, rozdzielania mieszanin niejednorodnych, mieszania układów jedno- i wielofazowych, wymiany ciepła i wymienników ciepła, procesów wymiany masy, procesów membranowych, podstaw inżynierii reaktorów chemicznych, budowy aparatury chemicznej i procesowej oraz podstaw automatyki i pomiarów. Studia adresowane są do absolwentów studiów wyższych co najmniej I stopnia, którzy pracują lub planują podjąć pracę w przemyśle z branży chemicznej, kosmetycznej, farmaceutycznej czy ochrony środowiska.

Czas trwania

2 semestry

Data rozpoczęcia

Kolejna edycja studiów podyplomowych Inżynieria i aparatura procesowa rozpocznie się w listopadzie 2023

Liczba godzin

172 godziny

 

Opłaty

6 000 zł za całość studiów, na prośbę słuchacza istnieje możliwość rozłożenia opłaty na raty.

Opłata rekrutacyjna wynosi 200 zł i jest wliczana do opłaty za studia.

 

Rekrutacja na studia podyplomowe

Rekrutacja zostanie uruchomiona w sierpniu 2023 roku i będzie prowadzona w systemie eRekrutacja dostępnym na stronie internetowej https://moja.pg.edu.pl/.

 

Kontakt

dr hab. inż. Donata Konopacka-Łyskawa, prof. uczelni

e-mail: donata.konopacka-lyskawa@pg.edu.pl

dr inż. Iwona Hołowacz, prof. uczelni

e-mail: iwona.holowacz@pg.edu.pl