dr hab. inż. Jacek Gębicki, prof. uczelni

Kierownik

tel. +48 58 347 27 52

e-mail: jacek.gebicki@pg.edu.pl

Małgorzata Lech

Sekretariat

tel: +48 58 347 20 65

e-mail: malgorzata.lech@pg.edu.pl