OFERTA USŁUGOWA

 • Projektowanie reaktorów do technologii chemicznej i biotechnologii
 • Projektowanie reaktorów specjalnej konstrukcji do wytwarzania sub-mikrocząstek
 • Pomiary stężeń zapachowych metodą olfaktometrii terenowej
 • Konstrukcja czujników gazów
 • Ocena oddziaływania na środowisko instalacji przemysłowych
 • Dobór technologii oczyszczania ścieków przemysłowych oraz gazów odlotowych
 • Ekspertyzy w dziedzinie awarii przemysłowych
 • Opracowanie metod kontroli technicznej procesów technologicznych i biotechnicznych
 • Analizy jakościowe i ilościowe z wykorzystaniem nowoczesnych technik analitycznych
 • Wdrożenia i walidacja technik i metod analityki technicznej i przemysłowej.

OFERTA WDROŻENIOWA

 • Elektroniczny nos zdolny do oceny rodzaju i intensywności woni / złowonności
 • Bezpompowy chromatograf cieczowy do zastosowań dydaktycznych i prostych analiz
 • modułowa aparatura do Wysokosprawnej Chromatografii Cieczowej (HPLC) w skali analitycznej i semi-preparatywnej
 • Termiczne czujniki poziomu cieczy

Kontakt w zakresie ofert współpracy: jacek.gebicki@pg.edu.pl