APARATURA

Chromatografia cieczowa

 • Chromatograf cieczowy Merck-Hitachi / LaChrom - D-6000

  - Merck-Hitachi L-6200 Inteligent Pump
  - Merck-Hitachi L-4250 UV-VIS Detector
  - Refraktometr RIDK-102 (Laboratori Pristroje Praha)
  - Degazer Knauer (2 kanałowy)
  - Komputer PC (oprogramowanie Chomik wersja DOS)

   • Chromatograf cieczowy Merck-Hitachi/ LaChrom - D-6000

   - Merck-Hitachi L-6200 Inteligent Pump
   - Merck-Hitachi interface D-6000
   - Merck-Hitachi LaChrom Fluorescence Detector L7480
   - Merck-Hitachi LaChrom DAD Detector L7450
   - Merck LaChrom Detector RI L7490
   - Autosampler Knauer Smartline 3800
   - degazer DG-1310 (3 kanałowy)
   - Komputer PC (oprogramowanie HSM 4.0)

   • Chromatograf cieczowy Merck-Hitachi LaChrom - D-7000

   - Merck-Hitachi LaChrom L-7100 Pump
   - Merck-Hitachi LaChrom interface D-7000
   - Merck-Hitachi LaChrom DAD Detector L7450
   - Merck LaChrom Peltier Cooling Module for L7350/7351
   - Merck Column Oven L-7350
   - Hitachi Programmable Autosampler L-7250 + Thermostated Rack
   - Detektor RI Knauer Smartline 2300
   - Perkin Elmer Fluorescence Detector LC240
   - Detektor Metrohm 817 Bioscan
   - degazer Knauer (4 kanałowy)
   - Komputer PC (oprogramowanie HSM 4.0)

   • Chromatograf cieczowy HP 1050 HPLC systems

   - Zasobnik eluentu HP1050 model 79856A
   - HP 1050 quaternary pump
   - HP 1050 Degasser
   - Detektor HP 1050 79853A Variable Wavelenght Detector
   - Detektor Refraktometryczny HP1037A
   - Integrator 2 kanałowy Merck-Hitachi D2500

   • Aparat do Flash Chromatography (Spot Ultimata)
   • Chromatograf cieczowy do skali preparatywnej (Dupont Instruments) + Pompa pneumatyczna (Knauer K-1900), dozownik D-10, kolektor frakcji C-10, detektor UV-VIS
   • Pompa do HPLC do 400 bar (Gynkotek)
   • Przepływowy detektor UV (Biorad Econo UV Monitor)
   • Detektor UV-VIS LCD 2563 9 Laboratorni Prostroje Praha)
   • Analizator TLC-FID IATRON TH-10

   - Suszarka pręcików TK-8,
   - Dozownik automatyczny SES3200/ISO1
   - Lampa Iatron rod Viewer TR-1
   - Komputer PC (oprogramowanie Chomik wersja DOS)

   • Stanowisko do TLC wyposażone w:

   - komory chromatograficzne różnej wielkości,
   - nawiew ciepłego i zimnego powietrza,
   - płytki TLC aluminiowe i szklane, sorbenty: Żel krzemionkowy, tlenek glinu, RP 8 i RP 18, DIOL, CN, NH2, celuloza,
   - Lampa UV TB Telbid typ TB 02, długość fali 254 i 365 nm

    

   Chromatografia gazowa

   • Chromatograf gazowy model 5890 z detektorem FID (Hewlett Packard)
   • Spektrometr mas typu pojedynczy kwadrupol, model 5972A (Hewlett Packard)
   • Przystawka do dynamicznej analizy fazy nadpowierzchniowej (purge and trap) (Hewlett Packard)
   • Chromatograf gazowy model Autosystem XL z detektorami FID i TCD (Perkin Elmer)
   • Chromatograf gazowy model Autosystem XL z dwoma detektorami FPD (Perkin Elmer)
   • Chromatograf gazowy model Autosystem z detektorami FID i NPD (Perkin Elmer)
   • Chromatograf gazowy model Autosystem z detektorami FID i ECD (Perkin Elmer)
   • Chromatograf gazowy model GC 8500 z detektorami FID i ECD (Perkin Elmer)
   • Chromatograf gazowy z detektorami FID i PID z modułem wzbogacania na pułapkach sorpcyjnych i termicznej desorpcji (SRI Instruments)

    

   Aparatura do przygotowania wsadów/materiału do badań i inne metody i techniki rozdzielania

   • Instalacja do ekstrakcji cieczą nadkrytyczną w skali ćwierćtechnicznej (Fedegari Inc.)
   • Instalacja membranowa w skali wielkolaboratoryjnej RO2450 (PCI Membrane)
   • Młyn ultraodśrodkowy ZM 200 (Retach)
   • Moduł do przyśpieszonej ekstrakcji ciecz-ciecz (Dionex ASE 200)
   • Stanowisko do filtracji pod obniżonym ciśnieniem Millipore, wyposażone w filtry o wielkości porów 0,45 µm
   • Stanowisko do ekstrakcji do fazy stacjonarnej (SPE)
   • Wytwornica pary do aparatury wielkogabarytowej
   • Mikrofalowy system przygotowania próbek (CEM/ Mars5)
   • Wirówka (Heraeus Sepatech)
   • Homogenizator wielkolaboratoryjny (PRO Scientific Inc.)
   • Dezintegrator ultradźwiękowy UD-20 (Technpan)
   • Łaźnia ultradźwiękowa (TechPAN UDM 10)
   • Łaźnia ultradźwiękowa (Bendelin Sonorex)
   • Wyciąg laboratoryjny (3 sztuki)
   • Wyparka obrotowa - skala wielkolab (Buchi R-20)
   • Wyparka obrotowa - skala średniolab (Buchi)
   • Wyparka obrotowa - skala laboratoryjna (Heidolph)
   • Destylator elektryczny POLNA DEM 20
   • Termostat cyrkulacyjny - kriostat - model K 60 SW zakres temperatur do -50ºC (Kryomat)
   • Termostat cyrkulacyjny - kriostat - model CC906, zakres temperatur do -130 deg. C (Huber)
   • Reaktory wysokociśnieniowe do badań procesów chemicznych w warunkach podwyższonego ciśnienia i temperatury - wykonane w Katedrze Inżynierii Chemicznej i Procesowej
   • Bioreaktor (Biostat C Plus)
   • Bioreaktor (B. Poran Biotech International)
   • Ozonator Tytan o wydajności 32 gO3/h
   • Ozonator HLO-820A o wydajności 2 gO3/h (EREM)
   • Suszarka, Komora Badań Cieplnych KBC-65G, Wytwórnia Aparatury Medycznej WANED, moc 1600W, pojemność 65 L.
   • Suszarka (Zugil)
   • Suszarka próżniowa (Spt 200)
   • Autoklaw (Prestiże Medical)
   • Komory do przechowywania w temperaturze do -80°C

    

   Metody spektroskopowe

   • Aparat do Atomowej Spektroskopii Absorpcyjnej Spectra 20 Plus (Varian)
   • Aparat do Atomowej Spektroskopii Absorpcyjnej 929 AA (ATI Unicam)
   • Spektrofotometr UV-VIS / HP 8452A + komputer PC (oprogramowanie Chemstation UV-VIS A.06.01)
   • Spektrometr FT-IR Bruker TENSOR 27 + komputer PC (oprogramowanie OPUS 4.0.26)
   • Spektrofotometr HACH LANGE DR 5000

    

   Inna aparatura badawcza

   • Mikroskop optyczny DELTA OPTICAL ME 1000
   • Mikroskop MP3, nr.2547, Polskie Zakłady Optyczne
   • Tensjometr KRUSS K11
   • Wiskozymetr BROOKFIELD LVDV-II+
   • Stanowisko do pomiaru współczynnika załamania światła - termostatowany refraktometr (Polskie Zakłady Optyczne).
   • Stanowisko do pomiaru penetracji Mk-V (Seta).
   • Reaktor ChZT do mineralizacji próbek Barnstead Lab-line, model nr. 2050-1CESUP, moc 96 W
   • Zestaw do oznaczania wody metodą Karla-Fischera, wyposażone w kulometr 652 KF, METROHM, mieszadło magnetyczne, naczynko z elektrodami katodową i anodową.
   • Pompa METROHM 661 Pump Unit
   • Pompa próżniowa do aparatury wielkogabarytowej
   • Pompa próżniowa 2RB-1, moc 150W, 3,3 M3/h, maks. ciś. 5∙10-1 Pa, wymiary 29x11x22 cm, waga 8,5 kg.
   • Pompa perystaltyczna MASTERFLEX L/S 7519-10
   • Ph-metr HANNA instruments HI 8817, pomiar pH 0,00-14,00, mV ±399,9 I ±1999, temperatura -10 do 125 °C, moc 5 W
   • Waga analityczna WPA 180/C o dokładności 0,1 mg (RADWAG, Polska)
   • Waga analityczna max. 1000 g o dokładności 10 mg
   • Waga elektroniczna RADWAG WPS 600/C
   • Rotametry GILMONT GF-6541-1225 (2szt); -1235; -1240
   • Pompa perystatyczna (Elpan 372 A)