Dokumenty | Wydział Chemiczny Politechniki Gdańskiej

Treść strony

Dokumenty

 • Wymagania dokumentacyjne wniosków w sprawie nadania stopnia doktora habilitowanego oraz wzory dokumentów znajdują się na stronie Rady Doskonałości Naukowej.
 • Postepowania dotyczące nadawania stopnia doktora habilitowanego - poradnik RDN
 • Postępowania profesorskie
 • Procedury:
  • procedura złożenia oświadczenia o dziedzinie i dyscyplinie naukowej oraz oświadczenia o zaliczeniu do pracowników prowadzących działalność naukową – dla nowo zatrudnionych osób,
  • procedura zmiany złożonego oświadczenia o dziedzinie i dyscyplinie naukowej oświadczenia o zaliczeniu do pracowników prowadzących działalność naukową – dla osób zatrudnionych,
  • procedura zamknięcia oświadczenia o dziedzinie i dyscyplinie naukowej – dla osób kończących zatrudnienie.

  Pobierz