Naukowcy z naszego wydziału poprowadzą wykłady online w ramach Living Lab | Wydział Chemiczny Politechniki Gdańskiej

Treść strony

Data dodania: 2021-10-19

Naukowcy z naszego wydziału poprowadzą wykłady online w ramach Living Lab

Agata Sommer i Szymon Mania
Na zdjęciu dr inż. Agata Sommer oraz dr inż. Szymon Mania z Katedry Chemii, Technologii i Biotechnologii Żywności

Grupa badawcza Living Lab GUT (LL GUT) została powołana po akceptacji JM Rektora Politechniki Gdańskiej (PG) projektu „Golden Membership w Living Lab InnoRenew” w ramach programu Hydrogenium Supporting Membership In International Networks.

Kierownikiem tej grupy jest dr inż. Daniel Chuchała (Wydział Inżynierii Mechanicznej i Okrętownictwa), a jej celem – badania nad analizą, obróbką i przetwarzaniem drewna oraz materiałów drewnopochodnych.

Członkowie grupy realizują swoje działania badawcze we współpracy z naukowcami i przedstawicielami przemysłu, zrzeszonymi w sieci badawczej Living Lab InnoRenew, stworzonej przez Instytut Naukowy InnoRenew CoE (Izola, Słowenia). W ramach cyklicznych spotkań Living Lab InnoRenew członkowie LL GUT przedstawiają dotychczasowe wyniki prowadzonych badań oraz pomysły i plany na nowe rozwiązania problemów dotyczących technologii drewna. 18 listopada prezentacje poprowadzą dr inż. Agata Sommer oraz dr inż. Szymon Mania z Katedry Chemii, Technologii i Biotechnologii Żywności Wydziału Chemicznego Politechniki Gdańskiej. Prezentacje obejmą charakterystykę nanomateriałów na bazie celulozy bakteryjnej oraz metody pozyskiwania biopłynów do obróbki drewna klejonego.

Udział w spotkaniu jest bezpłatny, ale wymaga wcześniej rejestracji:

Zarejestruj się

Zapraszamy do udziału w spotkaniu wszystkich zainteresowanych.

225 wyświetleń