Kursy i szkolenia | Wydział Chemiczny Politechniki Gdańskiej

Treść strony

Kursy i szkolenia

Oferta szkoleń – obejmuje poniższe bloki tematyczne, realizowane w formie kilkudniowych (w zależności od ustalonego zakresu) intensywnych zajęć wykładowych, ćwiczeń rachunkowo/projektowych i laboratoryjnych cyklicznie 1-2 razy w roku – w zależności od zainteresowania.

Najbliższe terminy kursów: na zapytanie.

  • Wybrane zagadnienia analityki technicznej,  w zakresie
    • Chromatografia gazowa (GC)
    • Wysokosprawna chromatografia cieczowa (HPLC)
  • Inżynieria chemiczna i procesowa, w tym o profilu „obliczenia inżynierskie” – zakres kursu ustalany z zainteresowaną grupą  „na zamówienie”
  • Kursy i szkolenia „na zamówienie”, np. szkolenia z wykonywania badań wg wybranej metodyki normowanej – wedle zapytań ofertowych

W każdym przypadku oferta dotyczy zajęć na poziomie podstawowym albo zaawansowanym.

Po ukończeniu szkolenia każdy uczestnik otrzymuje zaświadczenie w języku polskim i angielskim oraz materiały wykładowe.

Cena uczestnictwa w kursach jest uzależniona od liczby uczestników.

Zapytania dotyczące poszczególnych bloków tematycznych prosimy przesyłać do:

dr hab. inż. Jacek Gębicki, prof. PG, jacek.gebicki@pg.edu.pl

Terminy najbliższych kursów i warsztatów:

Warsztaty - Podstawy obliczeń z inżynierii chemicznej i procesowej: na zapytanie
Wybrane zagadnienia analityki technicznej GC: na zapytanie oraz na zapytanie

Istnieje możliwość organizacji kursów w innych terminach - w przypadku zainteresowania prosimy o zgłoszenie propozycji.