Sonda do pomiaru szybkości korozji z Grand Prix INTARG 2022 | Wydział Chemiczny Politechniki Gdańskiej

Treść strony

Data dodania: 2022-05-26

Sonda do pomiaru szybkości korozji z Grand Prix INTARG 2022

Grafika z wizualizacjami nagród

Miło nam poinformować o nagrodzonym wynalazku naukowców z Wydziału Chemicznego PG pod kierownictwem prof. Kazimierza Darowickiego w składzie: dr hab. inż. Juliusz Orlikowski, dr hab. inż. Grzegorz Lentka, mgr inż. Mateusz Cieślik, inż. Andrzej Dul.
Skład osobowy zespołu uzupełniali pracownicy koncernu PKN ORLEN mgr inż. Iwona Łuksa oraz mgr inż. Radosław Gospoś. Wynalazek „Sonda do pomiaru szybkości korozji” powstał w wyniku realizacji projektu KORMON pozyskanego przez Polski Koncern Naftowy ORLEN S.A w ramach programu INNOCHEM. 

Podczas XV Edycji Międzynarodowych Targów Wynalazków i Innowacji INTARG® 2022, która odbyła się 12 maja, wynalazek ten zyskał uznanie międzynarodowego jury i uzyskał platynowy medal za najbardziej wartościowy wynalazek w sektorze przemysłowym. Ponadto otrzymał najwyższą nagrodę – Grand Prix pośród wszystkich zgłoszonych wynalazków, nagroda została wręczona podczas gali finałowej – do konkursu zostały zgłoszone 272 wynalazki z 13 branż.

Nagrodzona sonda to innowacyjny zintegrowany system dualnych czujników korozji, który pozwala na jednoczesne monitorowanie szybkości korozji równomiernej oraz nawodorowania stali w czasie rzeczywistym (on-line). Takie monitorowanie umożliwia przewidywanie długości życia materiałów konstrukcyjnych i znacznie zmniejsza prawdopodobieństwo wystąpienia sytuacji awaryjnych powodujących nieplanowane wyłączenie instalacji przemysłowej z powodu korozji lub kruchości wodorowej. 

Należy nadmienić, że współpraca pomiędzy Katedrą Elektrochemii, Korozji i Inżynierii Materiałowej a koncernem PKN ORLEN ma już długoletnią tradycję i niezwykle owocną historię. W ramach tej współpracy zrealizowano ponad 40 prac badawczych i ekspertyz.

Serdecznie gratulujemy prof. Darowickiemu i jego zespołowi i życzymy kolejnych tak wspaniałych sukcesów.

112 wyświetleń