Praktyki w Powiślańskiej Szkole Ćwiczeń - Kwidzyn | Wydział Chemiczny Politechniki Gdańskiej

Treść strony

Data dodania: 2023-04-21

Praktyki w Powiślańskiej Szkole Ćwiczeń - Kwidzyn

grafika tematyczna

Zapraszamy studentów (także studiów podyplomowych) do udziału w projekcie pn. „Powiślańska Szkoła Ćwiczeń-Kwidzyn”.

Dla każdego studenta/ki przewidziano poza godzinami praktyk wiele różnych form wsparcia, będą to między innymi:

 • spotkania z koordynatorem praktyk,
 • warsztaty metodyczne,
 • konferencje, seminaria,
 • konsultacje indywidualnych i zbiorowych,
 • sieci współpracy i samokształcenia;
 • uczestnictwo w lekcjach pokazowych w trakcie trwania praktyk,
 • bezpłatny dostęp do materiałów szkoleniowych wytwarzanych w ramach projektu.

Dla zainteresowanych:

 • wsparcie studentów przewidziane jest do dnia 31.12.2027 r.,
 • realizacja praktyk odbywać się będzie w Zespole Szkół Ogólnokształcących nr 2 w Kwidzynie ul. Słoneczna 2,
 • w ramach realizacji praktyk, Powiślańska Szkoła Ćwiczeń zapewnia następujące formy aktywności: obserwację zajęć, asystowanie nauczycielowi w prowadzeniu zajęć, prowadzenie zajęć wspólnie z nauczycielem oraz samodzielnie ich omówienie,
 • szczegóły znajdziesz na naszej stronie internetowej: https://2lo-kwidzyn.pl/szkola-4 gdzie również pobierzesz dokumenty rekrutacyjne,
 • udział w projekcie jest bezpłatny.

Zapisz się jak najszybciej - Liczba miejsc ograniczona!

Informacji również udziela sekretariat szkoły w godz. 7.00 - 15.00,
ul. Słoneczna 2 w Kwidzynie (budynek ZSO nr 2).

Masz pytania? Skontaktuj się z nami: psc@2lo-kwidzyn.pl

Miejsce realizacji praktyk:

Zespół Szkół Ogólnokształcących nr 2 w Kwidzynie,
ul. Słoneczna 2, 82-500 Kwidzyn

Okres realizacji praktyk:

01.01.2023 r.-31.12.2027 r.

Trwałość projektu „Powiślańskiej Szkoły Ćwiczeń- Kwidzyn”

Okres trwałości Powiślańskiej Szkoły Ćwiczeń- Kwidzyn obejmuje czas od 01.01.2023 r. do 31.12.2027 r. W okresie trwałości w sieci szkół wspieranych przez Powiślańską Szkołę Ćwiczeń-Kwidzyn wezmą udział co najmniej 3 szkoły, przy czym będzie wśród nich jedna nowa szkoła. W kolejnych latach szkolnych do sieci dołączy co najmniej jedna nowa szkoła.

W celu zagwarantowania trwałości Powiślańskiej Szkół Ćwiczeń- Kwidzyn zapewni się
następujące działania:

 • analizę diagnozy potrzeb szkół objętych wsparciem;
 • zaplanowanie działań wspierających odpowiadających na indywidualne potrzeby szkół;
 • współpracę szkoły ćwiczeń z placówką doskonalenia nauczycieli i/lub poradnią psychologiczno-pedagogiczną, i/lub biblioteką pedagogiczną;
 • zapewnienie wykorzystania pracowni przedmiotowych i sprzętu, zakupionego w trakcie projektu;
 • udzielenie rocznie min. 50 godzin wsparcia obejmującego następujące formy:
  • sieci współpracy i samokształcenia;
  • lekcje pokazowe;
  • warsztaty metodyczne;

   oraz fakultatywnie w następujących formach wsparcia:

  • praktyki studenckie;
  • konsultacji indywidualnych i zbiorowych
  • konferencje, seminaria;
  • opracowanie materiałów dydaktycznych dla nauczycieli, studentów, opiekunów praktyk w formie drukowanej, multimedialnej (np. filmy, gry dydaktyczne itp.);
  • inne działania, zgodnie z potrzebami szkół (określone na podstawie diagnozy szkół, które dołączą w okresie trwałości projektu).

Wyżej wymienione formy będą adresowane do nauczycieli i/lub studentów.

35 wyświetleń