SAS Institute | Wydział Chemiczny Politechniki Gdańskiej

Treść strony

SAS Institute

Studentom przedmiotu Biostatystyka prowadzonemu przez dr hab. inż. Annę Stanisławską-Sachadyn oferujemy dostęp do oprogramowania analizy danych firmy SAS.

Jest to Profesorska Licencja Akademicka dostępna dla systemu Windows, gdzie oprogramowanie może być używane wyłącznie przez studentów i pracowników Politechniki Gdańskiej Centrum naukowego BioTechMed w ramach działalności edukacyjnej pod kierownictwem dr hab. inż. Anny Stanisławskiej-Sachadyn; jest to licencja udostępniana na potrzeby prowadzenia wyżej wymienionego przedmiotu.

Prowadzenie zajęć pod kierunkiem innych profesorów, nie jest możliwe w ramach tej licencji. Oprogramowanie może być udostępnione wymienionym użytkownikom do pracy w domu.

W ramach licencji, studenci określeni powyżej uzyskują dostęp do kursów e-learningowych.