IAESTE | Wydział Chemiczny Politechniki Gdańskiej

Treść strony

IAESTE

The International Association for the Exchange of Studentsfor Technical Experience (IAESTE) jest stowarzyszeniem działającym od 1948 roku. Przez ponad
70 lat udało się nam rozprzestrzenić naszą ideę na 84 kraje i nawiązać współpracę z ponad 5000 firm i instytucji na świecie. W tym czasie IAESTE zorganizowało staże dla 350000 studentów, które odgrywają kluczową rolę w rozwoju młodych inżynierów i naukowców.

W Polsce IAESTE działa już od ponad 60 lat, zrzeszając kilkuset członków w 12 komitetach lokalnych na terenie całego kraju, znajdujących się na uczelniach technicznych i jednej medycznej. Od początku naszego istnienia jesteśmy organizacją non profit i wszyscy nasi członkowie są wolontariuszami.

Rola IAESTE:

 • Proces administracji oferty praktyki
 • Pomoc w zakresie przygotowania oferty praktyki
 • Sprawdzenie oferty
 • Wymiana ofert z innymi krajami
 • Pierwsza weryfikacja kandydata
 • Kontakt z kandydatem
 • Odbiór z lotniska/dworca
 • Zakwaterowanie dla praktykanta*
 • Wsparcie w zakresie formalności związanych z pobytem na terenie RP i ewentualnego procesu wizowego
 • Organizacja czasu wolnego, wyjazdy, spotkania integracyjne
  * Praktykant zostanie zakwaterowany na terenie akademika uczelni, koszty ponosi uczelnia.

Rola opiekuna:

 • Sporządzenie oferty na podstawie arkusza
 • Ewentualna weryfikacja kandydatów
 • Merytoryczna opieka nad praktykantem przez cały okres trwania praktyki

Przebieg procesu:

 1. Kontakt z IAESTE
 2. Sporządzenie oferty na podstawie kwestionariusza
 3. Akceptacja przygotowanej oferty
 4. Weryfikacja kompetencji kandydata
 5. Przyjazd praktykanta
 6. Prowadzenie praktyki

Kontakt:

Stowarzyszenie IAESTE Polska
ul. Warynskiego 6/41
00-631 Warszawa

Tel.: +48 22 378 44 75
E-mail: poland@iaeste.pl

Więcej informacji:
www.iaeste.pl