KoreaTech | Wydział Chemiczny Politechniki Gdańskiej

Treść strony

KoreaTech

Studenci naszego Wydziału mają możliwość wzięcia udziału w programie wymiany akademickiej KOREATECH.

Poniżej znajdują się materiały informacyjne dotyczące programu. Szczegółowych informacji udziela Dział Międzynarodowej Współpracy Akademickiej.