Kompetencje prodziekana ds. współpracy i rozwoju | Wydział Chemiczny Politechniki Gdańskiej

Treść strony

Kompetencje prodziekana ds. współpracy i rozwoju

Do zadań i kompetencji prodziekana ds. współpracy i rozwoju należy w szczególności:

  1. opracowywanie koncepcji rozwoju infrastruktury dydaktycznej i naukowej wydziału;
  2. nadzór nad przygotowaniem wniosków o przyznanie środków z funduszy strukturalnych, wniosków aparaturowych i inwestycyjnych finansowanych z innych źródeł (we współpracy z dyrektorem);
  3. działanie na rzecz powiązania dydaktyki (przedmioty technologiczne) z potrzebami i wymaganiami przemysłu. Wykorzystanie fachowców – praktyków w procesie dydaktycznym;
  4. współpraca z otoczeniem gospodarczym, w tym w ramach Rady Konsultacyjnej, inicjowanie i organizacja długoterminowej współpracy z przemysłem;
  5. nadzór nad organizacją i funkcjonowaniem infrastruktury technologicznej wydziału;
  6. nadzór nad działaniami informacyjnymi i promocyjnymi: strona Internetowa wydziału, telebimy, wydawnictwa reklamowe i inne.

(źródło: ZR nr 2/2024 z 8 stycznia 2024 r. – Regulamin organizacyjny WCh)