Komisje Rady Wydziału | Wydział Chemiczny Politechniki Gdańskiej

Treść strony

Komisje Rady Wydziału

Wydziałowa komisja ds. okresowej oceny nauczycieli akademickich

Funkcja Imię i nazwisko
Przewodnicząca prof. dr hab. inż. Agata Kot-Wasik
Członkowie dr hab. inż. Marek Tobiszewski
prof. dr hab. Ewa Klugmann-Radziemska 
dr hab. inż. Anna Brillowska-Dąbrowska
dr hab. inż. Agnieszka Pladzyk
Kierownicy Katedr 
przedstawiciel Wydziałowej Rady Studentów

 

Wydziałowa komisja ds. zapewnienia jakości kształcenia

Funkcja Imię i nazwisko
Przewodnicząca prof. dr hab. Ewa Klugmann-Radziemska
Członkowie prof. dr hab. inż. Krystyna Dzierzbicka
dr hab. inż. Anna Brillowska-Dąbrowska
dr hab. inż. Agnieszka Pladzyk
dr hab. inż. Michał Strankowski
dr hab. inż. Paweł Ślepski
przedstawiciel Wydziałowej Rady Studentów
mgr inż. Jakub Baczyński-Keller – przedstawiciel doktorantów
przedstawiciel interesariuszy zewnętrznych

 

Wydziałowa komisja programowa

Funkcja Imię i nazwisko
Przewodnicząca dr hab. inż. Agnieszka Pladzyk
Podkomisja ds. kierunku studiów Biotechnologia
Członkowie dr hab. Ewa Augustin
dr hab. inż. Jacek Czub   
dr hab. inż. Sebastian Demkowicz   
dr hab. inż. Barbara Kusznierewicz
dr hab. Beata Zalewska-Piątek
dr inż. Iwona Hołowacz 
przedstawiciel Wydziałowej Rady Studentów
przedstawiciel interesariuszy zewnętrznych
Podkomisja ds. kierunku studiów Chemia
Członkowie prof. dr hab. inż. Anna Dołęga
prof. dr hab. inż. Bożena Zabiegała 
dr hab. inż. Marek Lieder 
dr hab. inż. Teresa Olszewska
dr hab. Aneta Panuszko
przedstawiciel Wydziałowej Rady Studentów
przedstawiciel interesariuszy zewnętrznych
Podkomisja ds. kierunku studiów Chemia Budowlana
Członkowie prof. dr hab. inż. Jarosław Chojnacki
prof. dr hab. Ewa Klugmann-Radziemska
dr hab. inż. Stefan Krakowiak 
dr hab. inż. Błażej Kudłak
dr hab. inż. Anna Zielińska-Jurek
przedstawiciel Wydziałowej Rady Studentów
przedstawiciel interesariuszy zewnętrznych
Podkomisja ds. kierunku studiów Zielone Technologie / Green Technologies
Członkowie dr hab. inż. Grzegorz Cholewiński
dr hab. Christian Jungnickel
dr hab. inż. Michał Szociński
dr hab. inż. Marek Tobiszewski                   
dr hab. inż. Dorota Warmińska
dr inż. Piotr Rybarczyk
przedstawiciel Wydziałowej Rady Studentów
przedstawiciel interesariuszy zewnętrznych
Podkomisja ds. kierunku studiów Korozja
Członkowie prof. dr hab. inż. Kazimierz Darowicki
dr hab. inż. Michał Strankowski
dr hab. Magdalena Śliwka-Kaszyńska
dr hab. inż. Artur Zieliński
przedstawiciel Wydziałowej Rady Studentów
przedstawiciel interesariuszy zewnętrznych
Podkomisja ds. kierunku studiów Inżynieria i Technologie Nośników Energii
Członkowie prof. dr hab. Ewa Klugmann-Radziemska
dr hab. inż. Jacek Gębicki
dr hab. inż. Anna Skwierawska
przedstawiciel Wydziałowej Rady Studentów
przedstawiciel interesariuszy zewnętrznych
Podkomisja ds. kierunku studiów Technologia Chemiczna
Członkowie dr hab. inż. Rafał Grubba
dr hab. inż. Justyna Kucińska-Lipka
dr hab. inż. Justyna Łuczak               
dr hab. Sławomir Makowiec 
dr hab. inż. Justyna Płotka-Wasylka
dr hab. inż.  Krzysztof Żakowski 
przedstawiciel Wydziałowej Rady Studentów
przedstawiciel interesariuszy zewnętrznych
Przedstawiciele Wydziału Chemicznego w komisji programowej kierunku Inżynieria Materiałowa
Przedstawiciele prof. dr hab. inż. Kazimierz Darowicki
prof. dr hab. inż. Janusz Datta
prof. dr hab. inż. Juliusz Orlikowski
dr hab. inż. Andrzej Nowak
dr hab. inż. Agnieszka Pladzyk
przedstawiciel Wydziałowej Rady Studentów

 

Wydziałowa komisja ds. nostryfikacji dyplomów i tytułów zawodowych

Funkcja Imię i nazwisko
Przewodnicząca prof. dr hab. inż. Agata Kot-Wasik
Członkowie prof. dr hab. inż. Bożena Zabiegała
dr hab. inż. Agnieszka Pladzyk 
dr hab. inż. Witold Przychodzeń
dr hab. inż. Paweł Sachadyn

 

Wydziałowa komisja ds. nagród rektora

Funkcja Imię i nazwisko
Przewodniczący dr hab. inż. Marek Tobiszewski
Członkowie prof. dr hab. inż. Piotr Konieczka
prof. dr hab. inż. Maria Milewska
dr hab. Ewa Augustin
dr hab. inż. Hubert Cieśliński
dr hab. inż. Dorota Warmińska

 

Wydziałowa komisja ds. nagród za najlepsze prace magisterskie i doktorskie

Funkcja Imię i nazwisko
Przewodnicząca prof. dr hab. inż. Bożena Zabiegała
Członkowie prof. dr hab. inż. Maciej Bagiński
dr hab. inż. Piotr Bruździak
dr hab. Beata Krawczyk                       
dr hab. inż. Justyna Kucińska-Lipka
dr hab. inż. Anna Zielińska-Jurek

 

Wydziałowa komisja ds. nagród specjalnych

Funkcja Imię i nazwisko
Przewodniczący prof. dr hab. inż. Dariusz Witt
Członkowie prof. dr hab. inż. Maciej Bagiński
prof. dr hab. inż. Kazimierz Darowicki 
prof. dr hab. inż. Piotr Konieczka 
prof. dr hab. Anna Lisowska-Oleksiak
prof. dr hab. inż. Sławomir Milewski

 

Wydziałowa komisja ds. hali technologicznej

Funkcja Imię i nazwisko
Przewodnicząca prof. dr hab. Ewa Klugmann-Radziemska
Członkowie dr hab. inż. Hubert Cieśliński
dr hab. inż. Jacek Gębicki
dr hab. inż. Stefan Krakowiak 
dr inż. Paweł Filipkowski 
dr inż. Krzysztof Formela
dr inż. Żaneta Bargańska

 

Wydziałowa komisja ds. informatyzacji wydziału i e-learningu

Funkcja Imię i nazwisko
Przewodniczący prof. dr hab. inż. Andrzej Wasik
Członkowie dr hab. inż. Jacek Czub 
dr hab. inż. Michał Strankowski
dr hab. inż. Marek Wojciechowski
dr inż. Robert Aranowski
dr inż. Mariusz Krawczyk 
dr inż. Izabela Sinkiewicz
Sebastian Kowalski                           
Karol Pałczyński

 

Wydziałowa komisja ds. współpracy z przemysłem

Funkcja Imię i nazwisko
Przewodnicząca prof. dr hab. Ewa Klugmann-Radziemska
Członkowie prof. dr hab. inż. Kazimierz Darowicki
prof. dr hab. inż. Andrzej Wasik
dr hab. inż. Anna Skwierawska
dr hab. inż. Robert Tylingo
dr inż. Robert Aranowski
dr inż. Maciej Sienkiewicz

 

Wydziałowa komisja ds. promocji wydziału

Funkcja Imię i nazwisko
Przewodnicząca dr hab. inż. Agnieszka Pladzyk
Członkowie dr hab. inż. Sebastian Demkowicz 
dr hab. Sławomir Makowiec                          
dr inż. Ewa Głowińska
dr inż. Katarzyna Januszewicz 
dr inż. Szymon Mania
dr inż. Mariusz Szkoda
dr inż. Bartosz Szulczyński

 

Wydziałowa komisja ds. mini-grantów

Funkcja Imię i nazwisko
Przewodniczący dr hab. inż. Marek Tobiszewski
Członkowie prof. dr hab. inż. Maciej Bagiński
prof. dr hab. Ewa Klugmann-Radziemska
prof. dr hab. inż. Maria Milewska
prof. dr hab. inż. Bożena Zabiegała
dr hab. inż. Robert Tylingo
dr inż. Konrad Trzciński

 

Wydziałowa komisja ds. bezpieczeństwa biologicznego

Funkcja Imię i nazwisko
Przewodniczący dr hab. inż. Anna Brillowska-Dąbrowska
Członkowie dr hab. inż. Hubert Cieśliński
dr hab. inż. Piotr Szweda
dr hab. Beata Zalewska-Piątek
dr inż. Agnieszka Potęga

Zaktualizowano 2023.11.28