Skład Rady Wydziału | Wydział Chemiczny Politechniki Gdańskiej

Treść strony

Skład Rady Wydziału

 1. prof. dr hab. inż. Agata Kot-Wasik
  Dziekan Wydziału
 2. dr hab. inż. Marek Tobiszewski
  Prodziekan ds. nauki
 3. prof. dr hab. Ewa Klugmann-Radziemska
  Prodziekan ds. współpracy i rozwoju
 4. dr hab. inż. Anna Brillowska-Dąbrowska, prof. uczelni
  Prodziekan ds. kształcenia
 5. dr hab. inż. Agnieszka Pladzyk, prof. uczelni
  Prodziekan ds. organizacji studiów
 6. prof. dr hab. inż. Maciej Bagiński
 7. prof. dr hab. inż. Anna Dołęga
 8. prof. dr hab. inż. Piotr Konieczka
 9. prof. dr hab. inż. Sławomir Milewski
 10. dr hab. inż. Jacek Gębicki, prof. uczelni
 11. dr hab. inż. Justyna Kucińska-Lipka, prof. uczelni
 12. dr hab. inż. Hanna Staroszczyk, prof. uczelni
 13. wakat
 14. dr hab. inż. Robert Tylingo, prof. uczelni
 15. dr hab. inż. Ewa Wagner-Wysiecka, prof. uczelni

Przedstawiciele pozostałych nauczycieli akademickich:

 1. dr inż. Bartłomiej Cieślik
 2. dr inż. Mateusz Daśko
 3. dr inż. Patrycja Makoś-Chełstowska
 4. dr inż. Szymon Mania
 5. dr inż. Agnieszka Potęga

Przedstawiciele pracowników nie będących nauczycielami akademickimi:

 1. dr inż. Ilona Demkowska
 2. mgr inż. Łukasz Katlewicz
 3. inż. Krzysztof Sobczyński

Przedstawiciele studentów:

 1. Oliwia Chronowska
 2. Julia Dobosz
 3. Martyna Hopa
 4. Mateusz Siemieniuk
 5. Paweł Wojtasz