Skład Rady Wydziału | Wydział Chemiczny Politechniki Gdańskiej

Treść strony

Skład Rady Wydziału

 1. prof. dr hab. inż. Agata Kot-Wasik
  Dziekan Wydziału
 2. dr hab. inż. Marek Tobiszewski
  Prodziekan ds. nauki
 3. prof. dr hab. Ewa Klugmann-Radziemska
  Prodziekan ds. współpracy i rozwoju
 4. dr hab. inż. Anna Brillowska-Dąbrowska, prof. uczelni
  Prodziekan ds. kształcenia
 5. dr hab. inż. Agnieszka Pladzyk, prof. uczelni
  Prodziekan ds. organizacji studiów
 6. prof. dr hab. inż. Maciej Bagiński
 7. prof. dr hab. inż. Anna Dołęga
 8. prof. dr hab. inż. Piotr Konieczka
 9. prof. dr hab. inż. Sławomir Milewski
 10. dr hab. inż. Jacek Gębicki, prof. uczelni
 11. dr hab. inż. Justyna Kucińska-Lipka, prof. uczelni
 12. dr hab. inż. Hanna Staroszczyk, prof. uczelni
 13. wakat
 14. dr hab. inż. Robert Tylingo, prof. uczelni
 15. dr hab. inż. Ewa Wagner-Wysiecka, prof. uczelni
Przedstawiciele pozostałych nauczycieli akademickich:
 1. dr inż. Bartłomiej Cieślik
 2. dr inż. Mateusz Daśko
 3. dr inż. Patrycja Makoś-Chełstowska
 4. dr inż. Szymon Mania
 5. dr inż. Agnieszka Potęga
Przedstawiciele pracowników nie będących nauczycielami akademickimi:
 1. wakat
 2. mgr inż. Łukasz Katlewicz
 3. wakat
Przedstawiciele studentów:
 1. Martyna Hopa
 2. Edyta Składanek
 3. Weronika Szydłowska
 4. Anna Śliwińska
 5. Monika Świetlicka
Uczestnicy z głosem doradczym:
 1. prof. dr hab. inż. Agnieszka Bartoszek-Pączkowska
 2. prof. dr hab. inż. Jarosław Chojnacki
 3. prof. dr hab. inż. Jacek Czub
 4. prof. dr hab. inż. Kazimierz Darowicki
 5. prof. dr hab. inż. Janusz Datta
 6. prof. dr hab. inż. Krystyna Dzierzbicka
 7. prof. dr hab. inż. Józef Haponiuk
 8. prof. dr hab. Anna Lisowska-Oleksiak
 9. prof. dr hab. inż. Zofia Mazerska
 10. prof. dr hab. inż. Maria Milewska
 11. prof. dr hab. inż. Juliusz Orlikowski
 12. prof. dr hab. inż. Żaneta Polkowska
 13. prof. dr hab. inż. Paweł Sachadyn
 14. prof. dr hab. inż. Andrzej Wasik
 15. prof. dr hab. inż. Dariusz Witt
 16. prof. dr hab. inż. Bożena Zabiegała