Pełnomocnicy i koordynatorzy Pełnomocnicy i koordynatorzy

  • Pełnomocnik Dziekana ds. programu Erasmus Mundus Master in Quality in Analytical Laboratories (EMQUAL) – prof. dr hab. inż. Piotr Konieczka
  • Pełnomocnik Dziekana ds. programu ERASMUS+ – dr hab. inż. Błażej Kudłak
  • Pełnomocnik Dziekana ds. Absolwentów i kontaktów ze Stowarzyszeniem Absolwentów – dr hab. inż. Agnieszka Pladzyk
  • Pełnomocnik Dziekana ds. staży i praktyk dla kierunków Technologia Chemiczna, Inżynieria Materiałowa, Green Technologies, Green Technologies and Monitoring, Zielone Technologie, Zielone Technologie i Monitoring, Inżynieria Technologii Nośników Energii (II stopień), Inżynieria Biomedyczna – dr inż. Radosław Pomećko
  • Pełnomocnik Dziekana ds. staży i praktyk dla kierunku Biotechnologia – dr inż. Paweł Filipkowski
  • Pełnomocnik Dziekana ds. staży i praktyk dla kierunków Chemia i Chemia Budowlana – dr inż. Monika Gensicka-Kowalewska
  • Pełnomocnik Dziekana ds. katalogu ECTS – dr inż. Łukasz Ponikiewski
  • Pełnomocnik Dziekana ds. Bałtyckiego Festiwalu Nauki – dr inż. Łukasz Marcinkowski
  • Pełnomocnik ds. Planowania i Sprawozdawczości - mgr Agnieszka Tracz
  • Pełnomocnik Dziekana ds. Gospodarki Odpadami Chemicznymi oraz Substancjami Niebezpiecznymi – mgr inż. Łukasz Katlewicz