Zakres działania Pełnomocnika Dziekana ds. Gospodarki Odpadami Chemicznymi oraz Substancjami Niebezpiecznymi | Wydział Chemiczny Politechniki Gdańskiej

Treść strony

Zakres działania Pełnomocnika Dziekana ds. Gospodarki Odpadami Chemicznymi oraz Substancjami Niebezpiecznymi

Pełnomocnik Dziekana ds. Gospodarki Odpadami Chemicznymi oraz Substancjami Niebezpiecznymi WCH udziela wszelkiej pomocy dotyczącej:

  • utylizacji znanych oraz niezidentyfikowanych odczynników i związków chemicznych,
  • wprowadzania nowych zasad (zgodnie z Ustawą z 2001r. – D.U. Nr 11 poz. 84 z późniejszymi zmianami) w systemie bezpiecznego stosowania niebezpiecznych substancji i preparatów chemicznych,
  • rodzaju i terminów badań kontrolnych przeprowadzanych na stanowiskach pracy szczególnie narażonych na występowanie czynników szkodliwych oraz uciążliwych.

(Zarządzenie Dziekana L.dz. 211/WCH/2008 z dnia 04.02.2008)