Zadania I etapu Konkursu Chemicznego „Wygraj Indeks” XXVIII edycja.

Od 15 listopada zadania konkursowe dostępne będą na platformie eNauczanie.

Zadania I etapu można znaleźć na platformie eNauczanie lub pobrać plik.

Zadania

Rozwiązanie zadań należy przygotować w formie 4 plików PDF, np.:

  • Przygotowując dokument w wybranym edytorze tekstu i zapisując w pliku PDF.
  • Rozwiązując zadania na papierze (najlepiej na 4 oddzielnych stronach) i wykonując skany/zdjęcia. W celu konwersji każdej z fotografii do pojedynczego pliku PDF można wykorzystać np. stronę internetową jpg2pdf.com lub oprogramowanie PDFill.
  • Pisząc rozwiązania na tablecie i eksportując je w formie osobnych plików PDF.

Uwaga: plik PDF można przesłać tylko jeden raz (nie ma możliwości poprawienia, bądź uzupełnienia odpowiedzi), dlatego należy go uważnie sprawdzić.

Plik z rozwiązaniami należy wgrać na platformę eNauczanie pod adresem:

Wygraj Indeks 2024

Osoby, które nie posiadają konta na politechnicznej platformie eNauczanie muszą je najpierw założyć. W tym celu należy postępować zgodnie z instrukcją.

Instrukcja zakładania konta

Prace można przesyłać wyłącznie w formie elektronicznej na uczelnianą platformę eNauczanie od 15 listopada 2023 do 15 lutego 2024.

Informacje o zakwalifikowaniu do kolejnego etapu zostaną zamieszczone na stronie Konkursu w terminie do 28 lutego 2024.