Zadania konkursowe | Wydział Chemiczny Politechniki Gdańskiej

Treść strony

Zadania konkursowe

Zadania I etapu Konkursu Chemicznego „Wygraj Indeks” XXVI edycja.

Do pisania / rysowania wzorów możesz użyć np. oprogramowania BIOVIA Draw Academic lub dowolnego innego oprogramowania.

Pobierz oprogramowanie ze strony producenta. Do pobrania wymagana jest darmowa rejestracja. Jeżeli strona nie działa, skorzystaj z poniższych bezpośrednich linków do plików. Przed zainstalowaniem oprogramowania zapoznaj się z treścią umowy licencyjnej.

Wersja 32-bitowa: https://www.3ds.com/fileadmin/PRODUCTS-SERVICES/BIOVIA/BIOVIA_Draw/BIOVIA-Draw-Academic-2021-32bit.exe

Wersja 64-bitowa: https://www.3ds.com/fileadmin/PRODUCTS-SERVICES/BIOVIA/BIOVIA_Draw/BIOVIA-Draw-Academic-2021-64bit.exe

 

Rozwiązanie zadań należy przygotować w formie pojedynczego pliku PDF, np.:

  • Przygotowując dokument w wybranym edytorze tekstu i zapisując w pliku PDF.
  • Rozwiązując zadania na papierze (najlepiej na 4 oddzielnych stronach) i wykonując skany/zdjęcia. W celu konwersji kilku fotografii do pojedynczego pliku PDF można wykorzystać np. stronę internetową jpg2pdf.com lub oprogramowanie PDFill.
  • Pisząc rozwiązania na tablecie i eksportując je w formie pliku PDF.

Uwaga: plik PDF można przesłać tylko jeden raz (nie ma możliwości poprawienia, bądź uzupełnienia odpowiedzi), dlatego należy go uważnie sprawdzić.

Plik z rozwiązaniami należy wgrać na platformę eNauczanie pod adresem:

https://enauczanie.pg.edu.pl/moodle/course/view.php?id=20433

Osoby, które nie posiadają konta na politechnicznej platformie eNauczanie muszą je najpierw założyć. W tym celu należy postępować zgodnie z instrukcją.

Instrukcja zakładania konta

Prace można przesyłać wyłącznie w formie elektronicznej na uczelnianą platformę eNauczanie od 25 listopada 2021 do 15 lutego 2022.

Informacje o zakwalifikowaniu do kolejnego etapu zostaną zamieszczone na stronie Konkursu w terminie do 28 lutego 2022.

Pobierz zadania konkursowe – XXVI edycja