Wyróżnienie Wydziału II Nauk Biologicznych i Rolniczych PAN dla zespołu prof. Bartoszek-Pączkowskiej | Wydział Chemiczny Politechniki Gdańskiej

Treść strony

Aktualności

Data dodania: 2023-01-13

Wyróżnienie Wydziału II Nauk Biologicznych i Rolniczych PAN dla zespołu prof. Bartoszek-Pączkowskiej

Izabela Koss-Mikołajczyk, Agnieszka Bartoszek-Pączkowska
Na zdjęciu od lewej: dr inż. Izabela Koss-Mikołajczyk, prof. dr hab. inż. Agnieszka Bartoszek-Pączkowska. Fot. J. Kwiatkowski / WCh PG
Prof. dr hab. inż. Agnieszka Bartoszek-Pączkowska, dr inż. Izabela Koss-Mikołajczyk oraz dr inż. Monika Kuczyńska laureatkami wyróżnienia Wydziału II Nauk Biologicznych i Rolniczych PAN

Pięć wydziałów PAN nagrodziło w tym roku badaczy za wyróżniające się osiągnięcia naukowe. Doceniono indywidualnych naukowców oraz grupy badawcze.

Wydziały Akademii przyznają co roku nagrody za wybitne osiągnięcia oraz wyróżniające się prace naukowe. Otrzymują je badaczki i badacze zatrudnieni w polskich jednostkach. Kandydatury zgłaszają Rady Dyscypliny macierzystych jednostek naukowych, a rekomendują członkowie Akademii oraz komitetów naukowych i problemowych. Laureatki i laureatów wyłania każdy z wydziałów PAN.

Zespół naukowy z Wydziału Chemicznego Politechniki Gdańskiej w składzie: prof. dr hab. inż. Agnieszka Bartoszek-Pączkowska, dr inż. Izabela Koss-Mikołajczyk oraz dr inż. Monika Kuczyńska został wyróżniony za wybitne osiągnięcie badawcze, mające na celu wyjaśnienie obserwacji, że żywność pochodzenia roślinnego zawierająca bioaktywne fitozwiązki o charakterze przeciwutleniaczy wykazuje lepsze działanie prozdrowotne, niż te substancje wyizolowane z roślin.

Prowadzone przez kilka lat badania bioaktywnych fitozwiązków o charakterze przeciwutleniaczy wykazały, że matryca roślinna i współwystępujące inne związki bioaktywne obecne w roślinach wpływają na końcową aktywność biologiczną. Oznacza to, że spożywanie suplementów diety zawierających związki wyizolowane z owoców czy warzyw nie przynosi takich samych korzyści dla naszego organizmu, jak jedzenie tych owoców czy warzyw, z których je wyekstrahowano.

Tak więc stosowane powszechnie suplementy diety, zawierające wyodrębnione z roślin związki, będące przeciwutleniaczami, będąc środkami spożywczymi, dla których nie jest wymagana dokumentacja (tak jak to jest w przypadku leków), mogą nie wykazywać deklarowanego przez producentów działania zaproponowanego na podstawie opisanych w literaturze naukowej badań przeprowadzonych dla pojedynczych substancji. Kluczowym osiągnięciem zespołu jest udowodnienie, że substancje pochodzenia roślinnego w różnych konfiguracjach działają inaczej, co nie pozwala przewidywać działania określonych układów składników bez badań medycznych.

Gratulujemy sukcesu i życzymy powodzenia w pozyskiwaniu środków na badania!

123 wyświetleń