Lokalizacja ośrodków, w których dotychczas przeprowadzono badania (stan na dzień 25.10.2023).
Aktywność naukowa i konferencyjna
 

 

Publikacja: K. Pytel, B. Zabiegała, Investigation of RH effect on uncommon limonene ozonolysis products and SOA formation in indoor air with real time measurement techniques, Chemosphere 349 (2024) 140854 doi: https://doi.org/10.1016/j.chemosphere.2023.140854.

 

XVII konferencja "Problemy jakości powietrza wewnętrznego w Polsce", 23-24 listopada 2023, Warszawa

Komunikat ustny: M. Marć, N. Jatkowska, M. Rutkowska, B. Zabiegała, Jakość powietrza wewnętrznego w wybranych przedszkolach oraz ośrodkach opieki nad osobami starszymi.

 

VIII Interdyscyplinarna Akademicka Konferencja Ochrony Środowiska 20-22 wrzesień 2023, Gdańsk

Poster: M. Pielaszewska, M. Rutkowska, M. Marć, N. Jatkowska, B. Zabiegała, Wykorzystanie przenośnych urządzeń pomiarowych w celu scharakteryzowania jakości powietrza wewnętrznego w ośrodkach opieki nad osobami starszymi (III miejsce w kategorii prezentacja posterowa).

65. Zjazd Naukowy Polskiego Towarzystwa Chemicznego, Toruń, 18-22 września 2023

Wykład sekcyjny: M. Marć, M. Rutkowska, N. Jatkowska, B. Zabiegała, Problem jakości powietrza wewnętrznego na przykładzie placówek opieki nad dziećmi.

XLVI Międzynarodowe Seminarium Naukowo-Techniczne „Chemistry for Agriculture”, Karpacz, 20-23 listopada 2022

Referat: M. Marć, M. Rutkowska, N. Jatkowska, B. Zabiegała, Charakterystyka zanieczyszczeń wpływających na kształtowanie jakości środowiska wewnętrznego w placówkach opieki nad dziećmi

Poster: M. Rutkowska, N. Jatkowska, M. Marć, B. Zabiegała, Jakość powietrza wewnętrznego w placówkach opieki nad dziećmi na przykładzie stężenia: aerozoli, rtęci i wybranych LZO