Skaningowy spektrometr wielkości cząstek
(Scanning Mobility Particle Sizer SMPS model 3938NL89, TSI)
Optyczny analizator cząstek
(Optical Particle Sizer OPS model 3330, TSI)
Impaktor kaskadowy 6-stopniowy (Impactor MiniMOUDI model 135-6, TSI).
Urządzenie wyposażone w pompę model 0135-75-5008 z baterią NiMH i ładowarką 230 V.

MIERNIK JAKOŚCI POWIETRZA Q-TRAK 7575; IBT-986 - SONDA (PID)

Sonda umożliwia na monitorowanie w środowisku wewnętrznym, takich parametrów jak:

 - Sumaryczna wartość stężenia związków chemicznych z grupy LZO (TVOCPID/TOL w ppm);
- Temperatura;
- Wilgotność względna;
- Stężenie CO2 (w ppm)

PRZENOŚNY MIERNIK ZAPYLENIA DustTrak DRX 8534

Umożliwia jednoczesny pomiar w czasie rzeczywistym (on-line) stężenia masowego wraz z podziałem na poszczególne frakcje (PM1, PM2.5, PM10 frakcja respirabilna oraz zawartość całkowita)

Chromatograf gazowy (Agilent Technologies 7890A) z automatycznym podajnikiem próbek (Agilent Technologies 7693) zintegrowany ze spektrometrem mas z podwójnym systemem jonizacji (Agilent Technologies 5977A)

Chromatograf gazowy (Agilent Technologies 6890) zintegrowany ze spektrometrem mas (5873 Network Mass Selective Detector, Agilent Technologies) oraz termicznym desorberem (TD Unity v.2, Markes International Ltd., Llandrisant, UK)
Chromatograf gazowy z detektorem płomieniowo-jonizacyjnym (Agilent 7820A GC, Agilent Technologies, Inc.) oraz termicznym desorberem (Markes Series 2 Thermal Desorption Systems; UNITY/TD-100)