Kierownik Projektu

prof. dr hab. inż. Bożena Zabiegała

Katedra Chemii Analitycznej
Wydział Chemiczny
Politechnika Gdańska
ul. Gabriela Narutowicza 11/12
80-233 Gdańsk
tel. + 48 58 347 16 32
e-mail: bozena.zabiegala@pg.edu.pl
Budynek Chemia A, pok. 226